Contact Us

Omnichannel

2019-09-05

Omnichannel là gì? Xu hướng MỚI trong chiến lược KINH DOANH

Omnichannel là gì? Nó là kênh online hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là xu hướng kinh doanh hiện nay. Chỉ áp dụng các kênh kinh doanh thông thường thì chắc chắn […]
2019-05-14
Bán hàng đa kênh là gì

Giải pháp bán hàng đa kênh cho doanh nghiệp

Chúng ta vẫn thường nghe đến cụm từ “bán hàng đa kênh” nhưng không mấy ai nắm rõ được định nghĩa bán hàng đa kênh là gì. Cũng như ảnh hưởng của nó đến tình hình […]
2019-04-19
Omni channel marketing là gì

Những lưu ý khi triển khai Omni channel marketing là gì?

Với xu thế số lượng người online ngày càng nhiều, quá trình mua một sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng ngày càng được đẩy nhanh hơn. Thời gian mua bán hàng hóa được rút […]