Contact Us

Chấm điểm tiềm năng (Lead Scoring)

Chấm điểm khách hàng tiềm năng (Lead Scoring) giúp:


Các chiến dịch Marketing hiệu quả

Phân khúc khách hàng, thực hiện các chiến dịch marketing hướng tới từng nhóm khách hàng mục tiêu

Tiết kiệm thời gian và hiệu suất bán hàng

Ưu tiên khách hàng đủ điều kiện mua hàng, tăng khả năng đạt tỷ lệ chuyển đổi

Cải thiện quy trình trong doanh nghiệp

Thiết lập và chuẩn hóa quy trình từ Marketing đến bán hàng và ngược lại

ỨNG DỤNG CHẤM ĐIỂM TIỀM NĂNG TRÊN CRMVIET


Thay đổi cách bán hàng với Lead Scoring

Thiết lập chấm điểm

Xác định vị trí của khách hàng tiềm năng trên chu kỳ mua hàng

  • Mức độ phù hợp về người mua lý tưởng do bạn định nghĩa dựa trên các tiêu chí và số điểm
  • Các quy chuẩn tính điểm dựa trên các hành động thực tế của khách hàng tiềm năng như: giá trị báo giá, số lượng báo giá, hành động trong email, ghé thăm trang web, cơ hội,…
  • Ví dụ: Khách truy cập có thể tích lũy điểm: 10 điểm khi truy cập vào trang bảng giá, 20 điểm nếu tải về một tài liệu nào đó và 50 điểm nếu hoàn tất một form nào đó.

Thiết lập xếp hạng

Giúp phân khúc, cơ sở phân bổ thời gian và ngân sách phù hợp trong các chiến dịch

  • CRM tự động phân khúc khách hàng thành các nhóm theo số điểm tùy chỉnh
  • Bạn có thể lập kế hoạch tương tác với từng nhóm với hành động và nội dung phù hợp

Lọc khách hàng

Đánh giá mức độ ưu tiên của khách hàng tiềm năng

  • Sàng lọc những khách hàng đủ điều kiện, thời gian đảm bảo rằng Leads có khả năng mua hàng
  • Thay vì đối xử bình đẳng với mọi khách hàng tiềm năng và mất thời gian cho những người chưa đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng chi tiền thì bạn có thể tập trung nỗ lực tiếp thị và bán hàng cho những người đã thể hiện sự quan tâm và gắn kết với thương hiệu của bạn
  • Ví dụ: Bạn có thể lọc nhóm khách hàng 5⭐️ để chăm sóc trước thay vì lần lượt chăm sóc theo thứ tự.

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!