Contact Us

Biểu đồ

biểu đồ crm

☑ Hiển thị nhanh toàn bộ dữ liệu qua biểu đồ trực quan

☑ Tương tác biểu đồ để phân tích chi tiết dữ liệu

☑ Cung cấp nhiều dạng biểu đồ trên nhiều khía cạnh

Xem biểu đồ theo thời gian thực

Bạn có thể vào biểu đồ xem ngay lập tức từ màn hình chính (DashBoard) hoặc truy cập từ báo cáo. Có nhiều loại biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ đường để đảm bảo dữ liệu của bạn hiển thị ở mức độ trực quan nhất

biểu đồ home

Cung cấp một loạt các góc nhìn 

CRMVIET cung cấp các biểu đồ thống kê chi tiết về các hoạt động chính của Sales, Marketing và Support. Giúp bạn tiếp cận với dữ liệu trên nhiều khía cạnh khác nhau của các bộ phận

danh sách biểu đồ

Tương tác để xem chi tiết dữ liệu

Di chuột vào bất cứ điểm nào trên biểu đồ để xem số liệu chi tiết đằng sau. Thuận tiện cho việc theo dõi, so sánh các số liệu theo thời gian một cách nhanh chóng, dễ dàng

tương tác biểu đồ

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về trước
PHÂN QUYỀN BẢO MẬT

Tiếp theo
BÁO CÁO