Contact Us

Tích hợp website

tích hợp website
webform

Webform

Cầu nối giữa CRM và Website

  • Module có chức năng tạo ra một form đăng ký có các trường: Họ tên, email, số điện thoại,..và có thể tích hợp form này vào website dưới 2 dạng: form thường, popup
  • Webform cung cấp các chỉ số về: lượt xem, lượt điền form, tỷ lệ điền form giúp bạn đo lường hiệu quả của website// landing page khi chạy các chiến dịch test A/B

Đồng bộ dữ liệu

Thu thập khách hàng tiềm năng từ các webform trên website

  • Khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí sẽ tự động đổ về CRM
  • Tự động check trùng và phân khách hàng tiềm năng cho sales để thực hiện các bước tiếp theo
webform
tracking hành vi

Tracking hành vi

Theo dõi "dấu chân" của khách hàng truy cập trang web

  • Theo dõi khách hàng truy cập trang web theo thời gian thực: các trang truy cập, thời gian truy cập, thời điểm truy cập, nguồn,..
  • Thông báo cho Sales phụ trách khi khách hàng quay trở lại trang web
  • Chấm điểm ưu tiên dựa trên hành động trên website (Lead Scoring) để xác định khách hàng tiềm năng nào cần tập trung

Dễ dàng tích hợp sâu với các quy trình trên website qua Open Api

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!