Contact Us

Quản lý công việc

Quản lý công việc
dự án crm

Dự án

Quản lý dự án

Phối hợp cùng làm việc trên dự án

Khi tham gia vào một dự án, các yếu tố như tiến độ dự án, hiệu suất công việc có thể bị ảnh hưởng nếu không được lên kế hoạch và quản lý hiệu quả. Quản lý dự án với CRM cho phép bạn quản lý các giai đoạn, công việc chi tiết của từng cá nhân và phòng ban hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức của cả nhóm

KPI

Quản lý KPI

Đo lường, đánh giá hiệu quả công việc

Phân tích mọi hoạt động dựa trên số liệu, KPI của CRMVIET cung cấp đầy đủ các số liệu về cá nhân, phòng ban hay toàn bộ tổ chức, cập nhật theo thời gian thực..

kpi nhân viên


HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!