Contact Us

Tích hợp facebook

☑ Đồng bộ tất cả khách hàng tiềm năng tương tác trên facebook vào CRM

☑ Theo dõi thông tin, phản hồi tương tác của khách hàng trong CRM

☑ Nhận thông báo trên CRM khi bất cứ ai tương tác với thương hiệu của bạn

☑ Quản lý các fanpage của doanh nghiệp bạn và báo cáo tiềm năng

Đồng bộ khách hàng

Thêm khách hàng tiềm năng và liên hệ từ facebook vào CRM

  • Thêm khách hàng tiềm năng từ facebook theo cách tự động hoặc thủ công khi khách hàng tương tác: thích, chia sẻ, bài đăng, bình luận, inbox,..
  • Thiết lập đồng bộ số điện thoại, email để tự động thêm thông tin khách hàng tiềm năng dựa trên tương tác của khách hàng
  • Tự động quá trình chuyển Lead cho Sales và Notify trên CRM cho Sales phụ trách khi tiềm năng tương tác trên facebook

Quản lý Page facebook

Quản lý các fanpage và toàn bộ tương tác của khách hàng trên CRM

  • Truy cập thông tin, lịch sử tương tác và hoạt động của khách hàng từ CRM
  • Nhắn tin trò chuyện trực tiếp tiếp với khách hàng từ Tab Social trên CRM
  • Tích hợp nhiều fanpage vào CRM

Tổng hợp, báo cáo

Một bức tranh hoàn chỉnh về tất cả các khách hàng tiềm năng của bạn

  • Xem tổng quan tất cả các khách hàng tiềm năng của bạn từ facebook trên CRM
  • Biểu đồ báo cáo tiềm năng theo nguồn gốc khách hàng từ facebook giúp đo lường hiệu quả

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!