Contact Us

Báo giá phần mềm CrmViet Private Cloud

STANDARD

12.500.000Giới hạn 05 User
 •         ✔️ Khách hàng
  - Lưu trữ thông tin chung
  - Phân loại khách hàng
  - Chuyển chủ sở hữu
  - Chia sẻ khách hàng
  - Check trùng thông tin KH
  - Lọc thông tin khách hàng
 •         ✔️ Cơ hội
  - Đánh giá giai đoạn chốt hợp đồng
  - Nguyên nhân gây thất bại hợp đồng
  - Dự tính được doanh thu
 •         ✔️ Báo giá
  - Quản lý báo giá
  - In báo giá theo mẫu
  - Quản lý lịch sử gửi báo giá
 •         ✔️ Hợp đồng bán ra
  Quản lý hợp đồng bán ra
 •         ✔️ Đơn hàng
  Quản lý đơn hàng
 •         ✔️ Phân cấp Khách hàng
  Phân cấp Khách hàng
 •         ✔️ Email & SMS Brandname
  Gửi email và sms để tiếp cận, chăm sóc khách hàng
 •         ✔️ Tài liệu
  - Lưu trữ các file hình ảnh hay file mềm theo từng khách hàng
  - Lưu tài liệu nội bộ công ty
 •         ✔️ Thông báo
  Hiển thị thông báo tương tự thông báo Facebook
 •         ✔️ Tùy chỉnh Label
  Thay đổi Label theo yêu cầu của doanh nghiệp
 •         ✔️ App Mobile: Khách hàng; Giao dịch;
                Đơn hàng; Định vị; Báo cáo
  Các Module trên Moblie app

PROFESSIONAL

16.500.000Giới hạn 10 User
 •      Tất cả tính năng bản STANDARD
 •         ✔️ KPI
  Quản lý và giảm sát KPI nhân viên
 •         ✔️ Tài chính
 •         ✔️ Điểm thưởng
  Hệ thống quản lý điểm thưởng của khách hàng khi có khách hàng giao dịch
 •         ✔️ Automation
  SMS & Email Automation
 •         ✔️ Catalog
  Tùy chỉnh các trạng thái Khách hàng, Hợp đồng, Báo giá
 •         ✔️ Xếp hạng Khách hàng
  Xếp hạng khách hàng theo các trạng thái
 •         ✔️ Chiến dịch
  Quản lý các chiến dịch trong doanh nghiệp

PRO CALL CENTER

23.500.000Giới hạn 15 User
 •      Tất cả tính năng của bản PROFESSIONAL
 •         ✔️ Tổng đài IP
  Gọi điện từ phần mềm thông qua Tổng đài IP
 •         ✔️ Click2Call, Popup, Ghi âm trên CRM
  Ghi âm cuộc hội thoại và hiển thông tin khách hàng khi khách hàng gọi đến
 •         ✔️ Tự động chuyển cuộc gọi về user gọi
                gần nhất cho khách hàng
  Tự động chuyển máy cho nhân viên (người gọi gần nhất cho khách hàng đó)
 •         ✔️ Nghe, gọi, đọc file ghi âm
                trên Mobile App (Tổng đài Stringee)
  Gọi điện trực tiếp thông qua app CRMVIET
 •         ✔️ Ticket
  Giao và nhận công việc tự động
 •         ✔️ Chưa bao gồm phí thuê Tổng đài

ENTERPRISE

Liên hệ
 •      Tất cả tính năng bản PRO CALL CENTER
 •         ✔️ Dự án
  Quản lý và giám sát các dự án của doanh nghiệp
 •         ✔️ Tài chính
  Quản lý và giám sát các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 •         ✔️ Kho hàng - Nhà cung cấp
  Quản lý và giám sát kho hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp
 •         ✔️ Custom Field
  Tùy chỉnh các trường
 •         ✔️ Survey
  Khảo sát ý kiến khách hàng về dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp,..
 •         ✔️ Tích hợp Facebook
  Thu thập và quản lý dữ liệu khách hàng từ Facebook, Chat trực tiếp với khách hàng trên Facebook qua phần mềm
 •         ✔️ Tích hợp Zalo
  Thu thập và quản lý thông tin khách hàng từ Zalo
 •         ✔️ Tích hợp KiotViet
  Đồng bộ và quản lý dữ liệu từ phần mềm KiotViet
 •         ✔️ Tích hợp Google Analystics
  Xem trực tiếp báo cáo Google Analystics trên phần mềm
 •         ✔️ Tích hợp Email Marketing
  Gửi email marketing trực tiếp qua phần mềm
 •         ✔️ Sản phẩm bảo hành
  - Tiếp nhận bảo hành sản phẩm của khách hàng
  - Giao việc cho nhân viên phụ trách bảo hành
  - Quản lý tiến độ bảo hành
 •         ✔️ Chưa bao gồm phí Tổng đài

Thông tin bạn cần biết về phần mềm crmviet


Khách hàng được sử dụng Private Cloud


Phí duy trì hàng năm: 100% giá trị sản phẩm

Toàn quyền quản lý dữ liệu khách hàng Doanh nghiệp


Đào tạo online định kỳ 1 tháng 2 lần (Free)

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Tích hợp Email Marketing

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Gửi Email số lượng lớn và trực tiếp trên phần mềm.


  Tích hợp Amazon Ses

Ticket

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tạo lập danh sách các bộ phận chuyên môn


  ✔️ Xử lý phản hồi khiếu nại của khách hàng


  ✔️ Tự động giao việc cho bộ phận chuyên môn


  ✔️ Theo dõi tiến độ xử lý


  ✔️ Tổng hợp các nguyên nhân khiếu nại của khách hàng

Tài chính

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Phân quyền truy cập, quản trị Sổ quỹ, Phiếu thu, Phiếu chi, Thanh toán, Công nợ


  ✔️ Tạo quỹ


  ✔️ Quản lý công nợ Khách hàng/ Nhà cung cấp


  ✔️ Tổng hợp báo cáo


  ✔️ Thanh toán nợ khách hàng theo Hợp đồng

Kho hàng

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Phân quyền nhân viên truy cập thêm, sửa, xóa, Sản phẩm, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Chuyển kho

  ✔️ Tích hợp Kho hàng


  ✔️ Quản lý xuất nhập tồn


  ✔️ Chuyển kho


  ✔️ Báo cáo Xuất, Nhập, Tồn kho

 • ✔️ Đi kèm Module Nhà cung cấp

  - Phân quyền nhân viên truy cập thông tin nhà cung cấp


  - Quản lý nhà cung cấp, hợp đồng mua vào


  - Quản lý lịch sử làm việc với nhà cung cấp


  - Phân loại nhà cung cấp


  - Quản lý tài liệu của nhà cung cấp

Dự án

2.000.000 đ/ Module
 • ✔️ Quản lý và theo dõi tiến độ dự án


  ✔️ Chấm điểm công việc dự án


  ✔️ Thiết lập mức ưu tiên

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Custom Field

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️Tùy chỉnh thêm trường dữ liệu các Module Khách hàng, Liên hệ, Sản phẩm

Survey

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️Tạo survey cho khách hàng hoặc người dùng


  ✔️ Báo cáo tổng hợp

Google Analytics

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tích hợp WebForm


  ✔️ Tracking chiến dịch Marketing Online


  ✔️Notify khi khách hàng quay lại Website


  ✔️ Thời gian truy cập Website


  ✔️ Lịch sử và nguồn truy cập

Tích hợp Facebook

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tích hợp nhiều fanpage


  ✔️ Tự động thêm khách hàng khi có comment, inbox


  ✔️ Tự động cập nhật SĐT, Email nếu có trong nội dung comment, inbox

Tích hợp Zalo

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tích hợp nhiều Zalo Official Account


  ✔️ Tự động thêm khách hàng khi KH "Quan tâm"


  ✔️ Tự động cập nhật SĐT, Email nếu có trong nội dung inbox

Tích hợp KiotViet

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tự động thêm thông tin khách hàng, sản phẩm, hóa đơn từ phần mềm KiotViet


  ✔️ Đồng bộ dữ liệu cũ từ KiotViet

Hỗ trợ tích hợp API có sẵn

5.000.000 đ/ Lần
 • ✔️ Hỗ trợ tích hợp hệ thống Website hoặc hệ thống phần mềm quản lý của doanh nghiệp với các API có sẵn của CRMVIET như Hàng hóa, Đơn hàng, Khách hàng


  ✔️ Chí phí không bao gồm chi phí viết thêm API mới

DỊCH VỤ GỬI SMS

PHÍ TẠO TÀI KHOẢN

1 TRIỆULẦN ĐẦU
 • ✔️ Phí đăng kí là 200.000đ

  ✔️ Tài khoản sẽ có 800.000đ (chỉ đăng ký Quảng cáo)

  ✔️ Tài khoản sẽ có 600.000đ (đăng ký cà QC và CSKH)

  ✔️ Mỗi lần gửi tin sẽ trừ dần tài khoản

TIN NHẮN QC

5401 SMS/122 KÝ TỰ
 • ✔️ Thông báo khuyến mãi, sự kiện ...

  ✔️ Hiển thị Brandname

  ✔️ Gửi tối thiểu 30 tin/lần

  ✔️ Nội dung tin nhắn có 122 kí tự/Sms

TIN NHẮN CSKH

8501 SMS/160 KÝ TỰ
 • ✔️ Tin nhắn chúc mừng SN, thông báo

  ✔️ Hiển thị Brandname

  ✔️ Phí duy trì Brandname CSKH là 200.000đ/tháng

  ✔️ Nội dung tin nhắn có 160 kí tự/Sms

Câu Hỏi Thường Gặp

Phần mềm CRMVIET cài đặt như thế nào? Dùng online hay offline ?
Phần mềm chạy trên Private Cloud. Khách hàng hoàn toàn chủ động quản lý dữ liệu doanh nghiệp

Anh/chị ở xa thì bên em hỗ trợ như thế nào? thời gian có 24h/7ngày không ?
Hầu hết tất cả các khách hàng ở xa đều có thể cài đặt, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ thông qua các hình thức online : Teamviewer, Skype, Webinar,…với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và sales tận tâm
Dữ liệu từ Excel có chuyển về phần mềm CRMVIET được không?
Phần mềm hỗ trợ import khách hàng từ file excel lên. Chỉ cần làm đúng Form mẫu của CRMVIET và chọn nhập khẩu là anh/ chị có thể đưa toàn bộ thông tin khách hàng từ excel lên phần mềm
Phần mềm của bên em hỗ trợ tăng doanh thu như nào?
Phần mềm hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch với khách hàng, có thể thời gian này khách hàng chưa quan tâm nhưng dùng phần mềm anh/ chị có thể lọc lại những khách hàng cũ và xem lại lịch sử giao dịch để chăm sóc khách hàng tiếp
Phần mềm có tích hợp hệ thống gửi email tự động để hỗ trợ anh/ chị chăm sóc khách hàng , khi khách hàng có nhu cầu họ sẽ tự động liên hệ lại bên anh/ chị
Dữ liệu của tôi được quản lý, bảo mật như thế nào?
Dữ liệu sẽ được đặt trên Private Cloud của khách hàng

Phần mềm được lập trình bằng ngôn ngữ Java bảo mật (các ngân hàng...tin dùng), sau một khoảng thời gian nhất định phần mềm tự động timeout. Sẽ tránh được việc bị hack trình duyệt. Để tốt hơn nữa anh chị nên cài phần mềm diệt virut
Phần mềm giúp ích gì cho nhóm nhân viên kinh doanh?
Giúp nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả. Không chăm sóc cùng một khách hàng.

Hệ thống phần mềm thiết kế theo sơ đồ cơ cấu phòng ban hình cây. Ưu điểm sơ đồ này là chỉ có các cấp quản lý mới nhìn được thông tin khách hàng,nhật ký làm việc của từng nhân viên

Và đồng thời phần mềm cũng có tính năng check trùng theo thông tin khách hàng như : mã số thuế , email , số điện thoại….Nếu một SĐT A đã được nhập vào hệ thống thì khi nhân viên khác nhập cũng số đó thì sẽ báo trùng …..
Phí duy trì hàng năm là như thế nào?
Phí duy trì hàng năm là 100% tính trên giá trị phần mềm, phí này được dùng để duy trì hoạt động của phần mềm.
Sao lại có phí tích hợp Mailchimp riêng, anh tưởng nó phải nằm trong bản đóng gói chứ
Phần Marketing => Tích hợp mailchimp là module mở rộng của CRMVIET. Chính vì thế sẽ có những khách hàng có nhu cầu dùng, có những khách hàng chưa có nhu cầu sử dụng nên chi phí này CRMVIET không thể cộng dồn vào chi phí của bản đóng gói, mà khách hàng nào có nhu cầu thì CRMVIET tích hợp và tính phí riêng là 1.000.000đ
Giá Sms đắt quá, phần mềm Spam tin nhắn ở ngoài có vài chục đồng/ 1 Sms
Cuối năm 2015, các nhà mạng tại Việt Nam đã công bố việc thắt chặt gửi tin nhắn quảng cáo, chặn mọi hình thức gửi hàng loạt bằng phần mềm Spam cũng như gửi hàng loạt tin nhắn qua các đầu số sim rác.

Trên thực tế, Sms Brandname tuy có chi phí đắt hơn nhưng Doanh nghiệp có thể đạt được nhiều lợi ích: Hiển thị tên Doanh nghiệp tăng độ tin cậy, tỷ lệ Click cao hơn