Contact Us

Survey CRM

survey

TÍCH HỢP SURVEY + CRM


Cải thiện dữ liệu CRM

Cập nhật và mở rộng dữ liệu. Đồng thời cũng làm cơ sở để phân khúc khách hàng

Tăng cường mối quan hệ với khách hàng

Phát hiện ra các yếu tố thu hút khách hàng với thương hiệu

Gia tăng hiệu quả bán hàng

Làm dày thông tin các khía cạnh về khách hàng, xác định các cơ hội và khách hàng tiềm năng

Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng 

Khám phá điều gì thúc đẩy khách hàng trong hành trình mua hàng. Xác định điểm mạnh, điểm yếu tại mỗi điểm tiếp xúc với khách hàng

TÍNH NĂNG SURVEY


Tạo khảo sát trong vài phút. Tiếp cận khán giả dễ dàng. Xem kết quả bằng biểu đồ

tạo survey

Tạo khảo sát

Thật dễ dàng khi bạn đã có tính năng survey trên CRM

  • Bạn có thể thiết kế bản khảo sát hoàn chỉnh với 3 loại câu hỏi: Singer Choice, Multiple Choice và câu hỏi mở
  • Tạo ra nhiều mẫu câu hỏi có sẵn và có thể chọn sử dụng lại được khi tạo ra các mẫu Survey mới

Chia sẻ khảo sát

Khảo sát tất cả các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

  • Chia sẻ khảo sát ngay lập tức tới mọi người trong danh sách khách hàng của bạn, sử dụng các chiến dịch: mạng xã hội, email,..hay website
  • Cài đặt các chiến dịch email Automation để gửi các mẫu khảo sát tới khách hàng theo định kỳ.
gửi survey
thu thập phản hồi

Thu thập phản hồi

Tự đồng bộ các câu trả lời khảo sát với CRM

  • Khi ai đó điền vào bản khảo sát, bạn sẽ thấy phản hồi Survey trên thông tin của người liên hệ đó. Nếu người điền vào bản khảo sát chưa có trong cơ sở dữ liệu của bạn, một liên hệ mới sẽ tự động được tạo ra
  • Phân khúc khách hàng dựa trên các câu trả lời khảo sát

Kết quả, biểu đồ

Tập hợp dữ liệu thành các định dạng đơn giản

  • Kết quả cập nhật theo thời gian thực: Bạn sẽ thấy phản hồi của khán giả ngay sau khi họ gửi
  • Kết quả của bài khảo sát được thống kê dưới dạng biểu đồ giúp dễ dàng theo dõi
  • Chấm điểm khảo sát: Cung cấp một chỉ số để đánh giá khả năng nhận thức của khán giả về doanh nghiệp
kết quả survey

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về
SUPPORT

Tiếp theo
TICKET