Contact Us

Quản trị

Quản trị
phân quyền bảo mật dữ liệu

Bảo mật

Bảo mật

Phân quyền để đảm bảo an toàn cho dữ liệu

Dữ liệu khách hàng là yếu tố cốt lõi cho sự thành công của doanh nghiệp, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khi dữ liệu không được lưu trữ và bảo vệ tốt. Tính năng phân quyền bảo mật của CRMVIET giúp bạn kiểm soát quyền truy cập và bảo mật dữ liệu của bạn ở các cấp độ khác nhau; dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ và chỉ có người dùng được phép mới có thể truy cập

Báo cáo

Báo cáo

Hệ thống báo cáo tự động

Tính năng báo cáo trên CRMVIET là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định nhanh chóng. Với hơn 51 loại báo cáo khác nhau  phản ánh chính xác về tất cả các khía cạnh từ hoạt động bán hàng, chiến lược tiếp thị, hiệu suất đội ngũ,..cho đến khách hàng

báo cáo
biểu đồ crm

Biểu đồ

Biểu đồ

Lượng hóa tất cả dữ liệu qua biểu đồ trực quan

Nắm rõ chi tiết mọi hoạt động về Sales, Marketing, Support nhanh chóng và trực quan nhất qua các biểu đồ được tích hợp sẵn trong CRMVIET. Bạn dễ dàng đưa ra các đối chiếu, so sánh các chỉ số theo thời gian thực


HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!