Contact Us

Chăm sóc khách hàng

Ứng dụng chăm sóc khách hàng tự động


Cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Việc chăm sóc khách hàng được coi là một phần của sản phẩm chứ không phải một khâu tách rời

Nâng cao lợi thế cạnh tranh

Doanh nghiệp nào chăm sóc khách hàng tốt hơn sẽ được yêu thích nhiều hơn rất nhiều

Tạo khách hàng trung thành

Khách hàng không bao giờ trung thành với doanh nghiệp - khách hàng chỉ trung thành với những lợi ích mà họ nhận được

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


Tiếp thị bằng "đường tắt"

Email // SMS tự động

Tự động hóa và tối đa hóa các nỗ lực tiếp thị, chăm sóc khách hàng

 • Tạo ấn tượng ban đầu bằng tin nhắn chào mừng được cá nhân hóa khi khách hàng vừa đăng ký hoặc chuyển đổi mua hàng
 • Một tin nhắn hay một email vào những dịp đặc biệt sẽ giúp bạn gắn kết với khách hàng hơn: ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hoặc cung cấp ưu đãi, giảm giá vào những ngày lễ
 • Bạn có thể lên lịch gửi email mời về các sự kiện, theo sau là những tin nhắn nhắc nhở và cuối cùng là những tin nhắn cảm ơn hoặc survey khảo sát tích hợp ngay trên CRM

Điểm thưởng

Chăm sóc khách hàng trung thành hiệu quả

 • Áp dụng cho cơ chế tích & đổi điểm cho các hợp đồng hay hóa đơn thanh toán. Dựa trên các tham số điểm thưởng:
  + Bao nhiêu tiền tích được 1 điểm thưởng
  + Một điểm thưởng đổi được bao nhiêu tiền
  + Số lần mua hàng lớn hơn bao nhiêu mới được đổi điểm thưởng
  + Số điểm thưởng còn lại để được đổi ra tiền
 • Tăng lượng chi tiêu của khách hàng trong mỗi lần mua hàng

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!