Contact Us

Sales Automation

sales automation
notify nhắc việc

Quản lý công việc

  • Bạn có rất nhiều việc cần phải làm hàng ngày từ gửi email cho khách hàng, hẹn gặp khách hàng đến xử lý ticket khách hàng, workflow sẽ giúp giải quyết công việc bằng cách tự động
  • Notify nhắc việc các công việc cần làm; Lên lịch gửi email cho khách theo thời gian định trước; thiết lập các email, sms tự động phản hồi: xác nhận thanh toán hợp đồng, thông báo cho khách hàng về lịch hẹn,..

Quản lý bán hàng

  • Tự động check trùng và chuyển khách hàng tiềm năng cho sales theo quy tắc được thiết lập trước (chỉ định hoặc xoay vòng)
  • Khách hàng tiềm năng nào được ưu tiên cao nhất? Ai có nhiều khả năng trở thành khách hàng nhất? Tính điểm khách hàng tiềm năng và phân đoạn tự động (Lead Scoring) giúp bạn dễ dàng xác định khách hàng tiềm năng tốt nhất.
  • Thông báo cho bạn khi khách hàng có hành động mở mail hay truy cập lại website
chấm điểm tiềm năng
báo cáo

Báo cáo tự động

  • Hệ thống Dashboard báo cáo giúp tự động cập nhật dữ liệu kinh doanh theo thời gian thực

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!