Contact Us

Quản lý dự án

dự án

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN


Quản lý linh hoạt - Cộng tác dễ dàng - Tiết kiệm thời gian

quản lý dự án

Quản lý tổng quan dự án

Có cái nhìn toàn diện về các hoạt động trong dự án

  • Quản lý tất cả các dự án theo cá nhân, phòng ban hay công ty tập trung trên một màn hình
  • Xem nhanh tổng quan thực trạng của dự án: Mã dự án, tên dự án, chủ dự án, loại dự án, % hoàn thành, công việc chậm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc,..
  • Báo cáo tự động: Xuất báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết dự án ra file pdf, excel từ CRM

Quản lý giai đoạn dự án

Theo dõi, kiểm soát dự án theo giai đoạn

  • Chia dự án thành các giai đoạn để quản lý công việc, chất lượng công việc, chi phí, rủi ro,.. một cách hiệu quả
  • Dễ dàng sắp xếp kế hoạch thực hiện dự án theo thời gian
giai đoạn dự án
công việc dự án

Quản lý công việc dự án

Đánh giá chi tiết công việc và năng lực nhân viên

  • Quản lý các công việc trong từng giai đoạn dự án theo tiến độ, trạng thái thực hiện, mức độ ưu tiên,..
  • Theo dõi thực trạng từng công việc: tiến độ công việc tới đâu, % hoàn thành thế nào, quá hạn bao nhiêu ngày, người thực hiện
  • Dễ dàng giao việc hoặc chuyển giao công việc từ người này sang người khác; trao đổi, bình luận ngay trong công việc được giao; cập nhật nhanh trạng thái thực hiện

Thiết lập dự án

Tùy chỉnh các thay đổi trong dự án

  • Để định nghĩa các loại dự án, loại công việc có trên hệ thống. Thiết lập hiển thị các loại trạng thái công việc
  • Dễ dàng thêm mới, sao chép, sửa, xóa và tìm kiếm bất kỳ một dự án, giai đoạn hoặc công việc trong dự án theo phân quyền
thiết lập dự án

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!