Đơn hàng: Là module mà người dùng sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày giờ giao, phương thức, hình thức thanh toán.

Cập nhật phần mềm mới nhất: tính năng mới bản 2.1: tháng 2,3, và 4

Hợp đồng: Cũng giống như đơn hàng, hợp đồng cũng sẽ lưu những thông tin liên quan đến khách hàng, người liên hệ, thông tin danh sách của những hàng hóa mà khách hàng mua đã đặt. Ngoài ra hợp đồng còn được dùng để lưu trữ những phiếu thanh toán, khoản chi, phiếu trả hàng, hóa đơn, những hợp đồng mua vào, hợp đồng cha, con, phiếu xuất từ hợp đồng và các tiến độ thanh toán của khách hàng  trong quá trình thực hiện hợp đồng.