Contact Us

Cập nhật tính năng mới bản 2.1: tháng 2,3, và 4

Categories
crmviet

Chào anh chị,

CRMVIET thông báo cập nhật tính năng mới (ngày 20/4). Một số thay đổi so với bản cũ như sau.

Tham khảo bài viết khác:

Module: Ticket

 • Chi tiết ticket: Nhấn vào ticket hiển thị ra màn hình chi tiết. Trong chi tiết ticket có tính năng sửa (22/2/2019)

 • Bình luận ticket: Thêm – xóa bình luận; Quyền xóa – bình luận; Người tạo ticket, người bình luận là những người được tham gia bình luận.
 • Thêm giờ trong báo cáo ticket.
 • Mức độ ưu tiên trong ticket: Tạo mức độ ưu tiên trong tícket ở danh mục ( ngày, giờ hoàn thành ). Khi tạo ticket sẽ tự động nhảy ra hạn hoàn thành theo mức ưu tiên (6/3/2019).
 • Notify bình luận ticket: Notify cho CSH ticket & CSH khách hàng (11/3/2019).
 • Quyền chuyển ticket: Người chuyển ticket: admin , người tạo, người thực hiện (18/3/2019).

Module: Giao dịch

 • Sửa logic: Sửa hạn hoàn thành: Sửa hạn hoàn thành của giao dịch: Người tạo, admin (7/3/2019)

Module: Khách hàng

 • Đồng bộ dữ liệu lead Facebook từ 3.0 về 2.1. Có set up auto đồng bộ 5/15/30 phút: Lưu các thông tin: Tên, số điện thoại, lịch sử chat, cmt (13/3/2019).
 • Thêm đồng bộ dữ liệu từ webform. Bổ sung điều kiện đồng bộ FB: Thêm điều kiện:Nguồn, Số điện thoại, Email, Bổ xung: Nguồn khách hàng = Facebook – PageName – Webform – WebformName (2/4/2019).

 • Gửi sms trong thao tác: Thêm tính năng gửi sms cho đầu số cố định (26/3/2019).
 • Thêm tính năng lọc theo nguồn (28/3/2019).
 • Thêm tính năng ghi chú: Thêm/Sửa/Xóa (10/4/2019).

Module: Kho hàng

Hàng hóa

 • Thêm file đính kèm trong hàng hóa (17/2/2019).
 • Thiết lập hiển thị hệ thống: Ẩn hiện các field trong màn hình thêm ms/thêm nhanh hàng hóa và các module liên quan (Áp dụng với all tài khoản user NV đăng nhập) (14/3/2019).
 • Thêm trường hạn sử dụng Hàng hóa: Add, edit, search, export, import: Thêm cột Hạn sử dụng trong mẫu nhập khẩu hàng hóa nên khi nhập khẩu cần tải mẫu mới về (11/4/2019).

Module Bán hàng

 • Liên hệ với khách hàng: Lọc liên hệ theo tiêu chí –> Gửi email cho toàn bộ liên hệ tìm kiếm (7/3/2019).
 • Đơn hàng: Thêm quyền chuyển trạng thái đơn hàng. Nút đấy hiển khi có quyền (sửa đơn hàng or Sửa đơn hàng được chia sẻ) and Chuyển trạng thái đơn hàng) (13/3/2019).

Module mua hàng

 • Hợp đồng mua hàng: Tag thanh toán: Khi thêm mới thanh toán: điền số tiền thanh toán sẽ nhảy % giá trị hợp đồng. Khi thêm mới thanh toán, chọn loại thanh toán: chuyển khoản, nhưng không có tài khoản ngân hàng, khi lưu vào công nợ không bị thay đổi (7/3/2019).

Module quản trị

 • Danh sách KPI: Thêm KPI theo cơ hội (11/3/2019).
 • Lịch sử check in: Thêm tính năng export lịch sử check in (28/3/2019).

Module Marketing

Cài đặt tự động

 • Cài đặt tự động cho Thêm mới hợp đồng từ app (13/3/2019).

 • Thêm sự kiện: Dự án hết hạn. Giai đoạn DA hết hạn. Công việc DA hết hạn. Ticket hết hạn: Dự án hết hạn: Notify cho all user thực hiện
  Giai đoạn DA hết hạn: Notify cho user thực hiện cv có % hoàn thành < 100%
  Công việc DA hết hạn: Không notify cho user thực hiện cv có trạng thái là “Đã hoàn thành & Hủy”
  Ticket hết hạn: Không notify cho user thực hiện cv có trạng thái là “Đã hoàn thành & Hủy” (6/4/2019).

 • Thêm mới hợp đồng: gửi cho người chia sẻ (6/4/2019).
 • Automation: Trường trộn cho dự án (6/4/2019).

Chiến dịch gửi email

 • Email Campaign: hiển thị email gửi theo user, cấp trên cấp dưới. Ghi chú số liệu open, click cả chiến dịch (6/4/2019).

Module dự án

 • Tag dự án trong chi tiết khách hàng có tính năng thêm mới (11/3/2019).
 • Sửa người thực hiện dự án trong chi tiết dự án (27/3/2019).

Module danh mục

 • Sắp xếp nội dung theo alpha: danh sách tên trường (chức vụ), danh sách loại khách hàng, danh sách nhóm khách hàng, danh sách loại nhà cung cấp, danh sách loại giao dịch, danh sách loại hợp đồng (14/3/2019).

Module Quỹ

 • Phiếu thu: Fix lỗi người dùng ko có quyền quản lí sổ quỹ -> xem được hết phiếu thu (6/4/2019).
 • Notification trình duyệt: Khi người dùng đang ở Tab CRM thì notify ở giữa màn hình. Khi người dùng chuyển sang Tab khác không ở Tab CRM thì khi có notify sẽ xuất hiện Notify trình duyệt ở góc phải (6/4/2019).

Trân trọng!