Contact Us

Quản lý KPI

KPI

KPI là gì?


KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc của mỗi cá nhân, phòng ban hoặc của toàn doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KPI


Đánh giá minh bạch, chính xác hiệu suất công việc

thiết lập kpi

Thiết lập KPI

Thiết lập bộ KPI cho từng vị trí

  • Thêm mới các chỉ số KPI một cách dễ dàng, nhanh chóng
  • Lựa chọn các tiêu chí KPI tùy biến theo từng nhân viên, phòng ban cụ thể
  • Thiết lập trọng số (%) và số điểm đối phù hợp với từng KPI để tự động đánh giá, xếp loại KPI của nhân viên, phòng ban theo % hoàn thành KPI hoặc thang điểm

Báo cáo KPI

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, phòng ban

  • Báo cáo tự động: Xem báo cáo KPI của từng nhân viên hoặc phòng ban theo thời gian thực
  • Giúp quản lý đánh giá được năng lực của từng cá nhân, bộ phận đồng thời giúp nhân viên tự đánh giá hiệu quả làm việc của bản thân để định hướng cần làm gì để cải thiện KPI 
báo cáo kpi

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!