Contact Us

Tích hợp zalo

tích hợp zalo oa

☑ Xử lý dữ liệu tập trung

☑ Mở rộng khả năng bán hàng đa kênh

☑ Tăng tỷ lệ tiếp cận

đồng bộ dữ liệu zalo

Đồng bộ khách hàng

Kết nối với mạng lưới khách hàng từ zalo trên CRM

  • Đồng bộ thông tin khách hàng từ zalo vào CRM và lưu trữ toàn bộ lịch sử tương tác của khách hàng
  • Tự động cập nhật thông tin liên hệ: Số điện thoại, email khi khách hàng cung cấp trong quá trình tương tác

Tương tác khách hàng

Tiếp cận với khách hàng nhanh chóng và hiệu quả

  • Trò chuyện trực tiếp với khách hàng trên tab Social chat trong CRM
  • Gửi tin nhắn zalo hàng loạt từ CRM kết hợp với việc phân khúc khách hàng để tăng hiệu quả chiến dịch
  • Dễ dàng xem lại lịch sử tương tác với bất kỳ khách hàng nào
gửi tin nhắn hàng loạt zalo
zalo sms

Zalo SMS

94% tin nhắn SMS được đọc

  • Tự động gửi zalo sms chăm sóc theo kịch bản

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!