Contact Us

Báo cáo

báo cáo crm

☑ Theo dõi các dữ liệu quan trọng với hơn 51 báo cáo được thiết lập sẵn

☑ Phân tích chi tiết các chỉ số chính giúp đánh giá, quản lý dễ dàng

☑ Trực quan hóa dữ liệu qua các biểu đồ báo cáo

Xây dựng báo cáo theo thời gian thực

Với hơn 51 báo cáo thể hiện ở 8 khía cạnh khác nhau từ Marketing, Sales, Chăm sóc khách hàng, quản lý công việc,... Tạo và xem các báo cáo của bạn một cách trực quan thông qua biểu đồ

báo cáo crm
Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi theo nhân viên

Lựa chọn các báo cáo ưu tiên

  • Bạn cũng có thể nhanh chóng truy cập các báo cáo được sử dụng thường xuyên bằng cách thêm chúng ra màn hình DashBoard dưới dạng biểu đồ 
  • Dễ dàng sắp xếp các báo cáo theo thứ tự trên DashBoard

Chia sẻ báo cáo của bạn

  • Xuất báo cáo của bạn dưới dạng file PDF, EXCEL hoặc HTLM chỉ trong vài cú nhấp chuột
  • In báo cáo trực tiếp ngay trên phần mềm
in báo cáo

Theo dõi và phân tích báo cáo

Với 2 loại báo cáo song song: báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết giúp bạn dễ dàng theo dõi, so sánh và phân tích các chỉ số để đưa ra phương án hành động phù hợp

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về trước
BIỂU ĐỒ