Contact Us

Quản lý cơ hội

quản lý cơ hội
cơ hội

Quản lý cơ hội

  • Cơ hội hiển thị ở dạng bảng Kanban theo từng giai đoạn và dạng danh sách (list) giúp dễ dàng theo dõi
  • Mỗi cơ hội cũng sẽ có Tab giao dịch và bình luận giúp Sales và quản lý nhanh chóng trao đổi cũng như tạo lịch sử những thông tin liên quan tới cơ hội như giá cả, điều khoản,..

Đánh giá cơ hội

  • Thiết lập các tiến trình cơ hội: Quan tâm, đàm phán, chờ phê duyệt, thành công, thất bại giúp bạn sâu sát với tình hình và dự báo doanh thu
  • Tỷ lệ thành công của cơ hội được cập nhật theo kết quả giao dịch của Sales được thiết lập sẵn

tỷ lệ thành công cơ hội
biểu đồ doanh thu

Biểu đồ

  • Biểu đồ doanh thu thực tế và dự báo
  • Cơ hội thất bại sẽ có lý do và được cập nhật ở dạng biểu đồ giúp Doanh nghiệp nắm được đâu là những lý do hàng đầu gây ra việc mất hợp đồng

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về trước
SALES AUTOMATION