Contact Us

Đồng bộ dữ liệu

Đồng bộ khách hàng trên Facebook

Chuyển đổi các tương tác trên Facebook thành khách hàng tiềm năng một cách tự động

  • Tạo và kích hoạt các quy tắc workflow để đồng bộ khách hàng vào CRM dựa trên các hành động như thích, chia sẻ, bài đăng, bình luận, inbox,..
  • Tự động chuyển đổi các hành động trên facebook thành tiềm năng và trục vớt số điện thoại, email nếu lịch sử tương tác có cung cấp

Đồng bộ khách hàng trên Zalo

Tự động cập nhật thông tin khách hàng liên hệ từ Zalo vào CRM

  • Những khách hàng nhấn quan tâm zalo OA (Official Account) sẽ tự đồng bộ về CRM với tên zalo của khách hàng
  • Nếu khách hàng để số điện thoại, email trong ô chatbox thông tin khách hàng cũng sẽ được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu của CRM

Đồng bộ dữ liệu khách hàng từ cửa hàng KiotViet

Đồng bộ dữ liệu khách hàng từ KiotViet sang CRMVIET

  • Tự động thu thập thông tin khách hàng từ KiotViet, tiết kiệm thời gian nhập liệu, tránh sai sót
  • Dữ liệu khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, điện thoại, email, sinh nhật khách hàng, địa chỉ ĐKKD, địa chỉ văn phòng, mô tả, mã số thuế,..

Thu thập khách hàng tiềm năng từ các webform trên website

  • Cho bạn tạo ra webform với các trường tùy chỉnh: Họ tên, số điện thoại, email,.. trên CRM và có thể tích hợp webform này vào website
  • Khách hàng truy cập website và điền form, dữ liệu sẽ tự động đồng bộ về CRM

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!