Contact Us

Quản lý báo giá

quản lý báo giá
thêm báo giá

Tạo báo giá

  • Danh mục sản phẩm với Mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả, hình ảnh, giá bán, …. được khởi tạo sẵn giúp việc lên một báo giá chỉ là chọn và click
  • Chức năng sao chép báo giá giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi làm báo giá
  • Hỗ trợ đẩy biểu mẫu báo giá của khách hàng
  • Báo giá có thể chọn Đơn vị tiền tệ, chiết khấu bằng tay hoặc chiết khấu tự động theo phân cấp khách hàng 

Quản lý báo giá

  • Lưu trữ toàn bộ báo giá trên CRM, tại đây bạn có thể theo dõi và tìm kiếm một báo giá bất kỳ một cách dễ dàng, nhanh chóng
  • Với chức năng "Tra cứu" cho phép bạn tìm kiếm báo giá của một loại sản phẩm đã báo giá qua từng thời kỳ
  • Báo giá còn có thanh trạng thái để giúp bạn quản lý sâu sát tiến trình của một báo giá 
  • Mỗi báo giá cũng có Tab bình luận giúp các thành viên trong team trao đổi và lưu giữ lịch sử các bình luận này ngay trên phần mềm 
báo giá
chuyển báo giá

Chuyển báo giá

  • Sinh cơ hội, đơn hàng, hợp đồng từ báo giá giúp tiết kiệm thời gian và sai sót trong quá trình chuyển đổi
  • Gửi mail báo giá cho khách hàng ngay trên phần mềm hoặc in báo giá để gửi cho khách hàng

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

Trở về trước
QUẢN LÝ CƠ HỘI