Contact Us

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Sales Automation

© CRMVIET

Sales Automation

Nhóm bán hàng phải giải quyết các công việc quan trọng lặp đi lặp lại như lên lịch các cuộc hẹn, gửi mail, theo dõi và cập nhật các cơ hội bán hàng. CRMVIET giúp bạn tự động hóa các quy trình bán hàng này để bạn tập trung vào việc chốt sales và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Đặc biệt, còn cho phép tạo ra các báo cáo nhanh chóng và hoàn toàn tự động theo thời gian thực

sales auto

Quản lý cơ hội

Quản lý cơ hội

CRMVIET giúp bạn hình dung được toàn bộ tiến trình cơ hội của mình theo nhiều cách khác nhau, nắm bắt đầy đủ thông tin của tất cả các cơ hội một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể phân tích các cơ hội thất bại trước đó, để có được thông tin hữu ích và giảm thiểu rủi ro cho các cơ hội tiếp theo

cơ hội

Quản lý báo giá

Quản lý báo giá

Bạn có thể gửi ngay báo giá cho khách từ CRM sẽ làm tăng thêm trải nghiệm khách hàng. Với tính năng báo giá trên CRMVIET cho phép bạn dễ dàng tạo báo giá, quản lý bán hàng. Cấp quyền cho nhóm bạn quyền truy cập báo giá, tương tác trực tiếp với sếp hoặc đồng nghiệp của bạn tránh gặp phải những rắc rối mà không có sự đồng thuận

bình luận báo giá

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng

Không bao giờ bạn còn phải lo lắng việc quản lý, lưu trữ, bảo mật hợp đồng từ theo dõi thông tin hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng, tài liệu đính kèm,.. đến hiệu lực hợp đồng. Thêm, sửa, xóa hoặc tra cứu để cập nhật thông tin tức thì và cộng tác một cách dễ dàng

tiến độ thanh toán hợp đồng

HƠN 1500+ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

để quản lý khách hàng hiệu quả hơn!!!

khach hang crmviet