Contact Us

Thông báo cập nhật tính năng mới tháng 4 (bản 3.0)

Categories
crmviet

Module Lead

  • Convert lead: Convert thông tin ghi chú, đính kèm, hoạt động, sms, email, social sang khách hàng + liên hệ (22/2/2019).
  • Tự động add email khách hàng để lại trong cmt, chat FB: Chỉ add được email đầu tiên & đúng định dạng (13/3/2019).

Những cập nhật quan trong khác:

Module hóa đơn

  • Thêm nhanh hóa đơn trong chi tiết đơn hàng. Thêm/sửa/xóa hóa đơn. Thêm sửa xóa Phiếu thanh toán (2/3/2019).

Module Khách hàng

  • Chuyển chủ sở hữu Nhân viên/Nhóm nhân viên (14/3/2019)

Module Tổng đài (23/3/2019)

  • Sửa lại giao diện
  • Thêm tính năng nhập mô tả trong popup cuộc gọi
  • Tạo Lead mới khi có KH chưa có trên phần mềm gọi vào

Trân trọng!