Contact Us

Thông báo cập nhật tính năng mới tháng 4 (bản 3.0)

Categories
crmviet

Module Lead

  • Convert lead: Convert thông tin ghi chú, đính kèm, hoạt động, sms, email, social sang khách hàng + liên hệ (22/2/2019).
  • Tự động add email khách hàng để lại trong cmt, chat FB: Chỉ add được email đầu tiên & đúng định dạng (13/3/2019).

Những cập nhật quan trong khác:

Module hóa đơn

  • Thêm nhanh hóa đơn trong chi tiết đơn hàng. Thêm/sửa/xóa hóa đơn. Thêm sửa xóa Phiếu thanh toán (2/3/2019).

Module Khách hàng

  • Chuyển chủ sở hữu Nhân viên/Nhóm nhân viên (14/3/2019)

Module Tổng đài (23/3/2019)

  • Sửa lại giao diện
  • Thêm tính năng nhập mô tả trong popup cuộc gọi
  • Tạo Lead mới khi có KH chưa có trên phần mềm gọi vào

Trân trọng!

Tags

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,