Contact Us

Customer Churn

2021-12-27
Quan tâm khách hàng giúp giảm tỷ lệ Customer Churn

Customer Churn là gì? Tại sao tỷ lệ Churn của khách hàng lại quan trọng?

Tỷ lệ Customer Churn là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá một doanh nghiệp đang phát triển. Mặc dù đây không phải là thước đo hạnh phúc nhất, nhưng đó là […]