Contact Us
2023-12-22

Quyền Riêng Tư của Dữ Liệu trong Hoạt động CRM

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, dữ liệu của khách hàng đứng là tài sản quý giá. Hệ thống CRM chứa đựng thông tin cá nhân rộng lớn là động lực cho chiến lược […]