Contact Us

Đào tạo

2022-09-14
Đào tạo CRMVIET

RECAP BUỔI ĐÀO TẠO CRMVIET – QUẢN LÝ SALE VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG

Ngày 09/09 vừa qua, CRMVIET đã tổ chức buổi đào tạo định kỳ trực tuyến mang tên “Quản lý sale và chăm sóc khách hàng sau bán hiệu quả”. Buổi đào lấy từ kinh nghiệm thực tế của CRMVIET, […]