Contact Us

Dữ liệu Khách hàng

2024-05-11

Dữ liệu khách hàng tại Call Center mà bạn đang khao khát?

Chúng ta đang sống trong thời đại tràn ngập dữ liệu. Nó đến từ mọi góc độ và mọi kênh, và theo nhiều cách, chúng ta bị “làm hỏng” dữ liệu. Việc nắm bắt tất cả […]
2023-12-11

Tại sao Doanh nghiệp nhỏ nên quan tâm đến Dữ liệu sạch?

Khi AI tăng cường nhu cầu về dữ liệu đáng tin cậy, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút củng cố nền tảng dữ liệu của họ. Trên thực tế, 86% các nhà lãnh đạo phân tích và CNTT […]