Contact Us
2019-01-14
Cách gọi điện cho khách hàng

Những lưu ý trong cách gọi điện thoại cho khách hàng hiệu quả

Sự phát triển và bùng nổ công nghệ trong những năm gần đây tại Việt Nam đang mở ra một phương thức tiếp cận khách hàng mới: cách chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Bạn […]