Contact Us

lợi ích crm

2024-05-17

Tại sao CRM là quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp

Nền tảng CRM thực hiện một số chức năng kinh doanh giúp hợp lý hóa quá trình phát triển cơ sở khách hàng trung thành. Với các lợi ích về bán hàng, tiếp thị, dịch vụ […]
2024-04-03

[Infographic] 7 ưu điểm của CRM trong quản lý khách hàng

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management, có nghĩa là Quản lý quan hệ khách hàng. Là một chiến lược kinh doanh tập trung vào việc xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu […]