Contact Us
2016-10-20

Hướng dẫn tham gia phòng họp với Webex

Hội nghị trực tuyến trên nền web là khái niệm xuất hiện từ lâu trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiện nay, Cisco Webex là đơn vị nổi tiếng nhất, dày […]
2016-01-27

Webinar là gì? Hướng dẫn sử dụng Webinar

Webinar là gì? Webinar là phòng họp ảo, hội thảo video trực tuyến sử dụng internet, trên nền tảng web để kết nối nhiều mọi người, kết với khán giả ở khắp mọi nơi trên thế […]