Contact Us
2020-02-24

Công ty Luật TNHH Hùng Sơn và cộng sự tăng 40% lượt giới thiệu khách hàng

TĂNG 40% GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG TĂNG 35% DOANH SỐ Công ty Luật TNHH Hùng Sơn chuyên tư vấn về: tư vấn pháp lý, tư vấn giáo dục, tư vấn dự án, tư vấn đầu tư, […]
2020-02-21

4 Rào cản cản trở doanh nghiệp Luật triển khai CRM Thành Công

Việc sử dụng công nghệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trong lĩnh vực pháp lý đang phát triển nhanh chóng. Nhưng để có được giá trị kinh doanh cao nhất từ ​​việc triển khai […]
2020-02-21

Phần mềm CRM như thế nào thì phù hợp với Doanh nghiệp Luật?

Được thiết kế cho các nhu cầu riêng biệt của luật sư và công ty luật, CRM Luật có thể theo dõi khách hàng, các loại vụ kiện mà khách hàng gặp phải và liên hệ […]