Contact Us
2022-08-04
SAP CRM là gì

SAP CRM là gì- Mô-đun quản lý quan hệ khách hàng

SAP CRM là gì SAP CRM là gì : SAP CRM là viết tắt của quản lý quan hệ khách hàng. Mô-đun SAP  CRM  là một trong những công cụ tốt nhất do SAP cung cấp và hỗ trợ quá trình […]