Contact Us

Call Center

2024-05-11

Dữ liệu khách hàng tại Call Center mà bạn đang khao khát?

Chúng ta đang sống trong thời đại tràn ngập dữ liệu. Nó đến từ mọi góc độ và mọi kênh, và theo nhiều cách, chúng ta bị “làm hỏng” dữ liệu. Việc nắm bắt tất cả […]
2021-12-23
tính năng call center với phần mềm quản lý spa

7 chỉ số của cuộc gọi Call Center giúp đo lường dịch vụ khách hàng hiệu quả!

Cuộc gọi Call Center là một phần thiết yếu của nhóm dịch vụ khách hàng được đo lường và đánh giá thường xuyên. Các nhà quản lý coi trọng và thường xuyên giám sát hoạt động […]