Contact Us

Call Center

2021-12-23
tính năng call center với phần mềm quản lý spa

7 chỉ số của cuộc gọi Call Center giúp đo lường dịch vụ khách hàng hiệu quả!

Cuộc gọi Call Center là một phần thiết yếu của nhóm dịch vụ khách hàng được đo lường và đánh giá thường xuyên. Các nhà quản lý coi trọng và thường xuyên giám sát hoạt động […]