Contact Us

Sự khác nhau giữa Customer and Client trong kinh doanh

customer-and-client

Customer and Client đều có nghĩa là khách hàng. Nhưng về bản chất chúng có sự khác nhau. Customer là những người mua sản phẩm từ doanh nghiệp hay cửa hàng( họ có thể không phải là người tiêu dùng cuối cùng). Client cũng là khách hàng nhưng họ là những người tiêu dùng. Họ trực tiếp sử dụng, trải nghiệm những dịch vụ đó. 

customer and client

Customer-and-client

Trong thế giới kinh doanh, các thuật ngữ liên quan đến Customer and Client thường được  mọi người sử dụng. Tuy nhiên, không nhiều người phân biệt được 2 khái niệm này. Vì vậy, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai khái niệm trên. 

Xem thêm: 6 Bước THẦN THÁNH xác định Customer Profile MỤC TIÊU

I. Sự khác nhau giữa Customer and Client theo một số chỉ tiêu

 Những cơ sở cơ bản để đánh giá dự khác nhau giữa Customer and Client. 

CƠ SỞ ĐỂ SO SÁNH KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG
Ý nghĩa Khách hàng có nghĩa là một người mua hàng hóa và dịch vụ từ công ty. Một người tìm kiếm dịch vụ chuyên nghiệp từ doanh nghiệp được gọi là khách hàng.
Tham gia vào Giao dịch với công ty. Quan hệ ủy thác với công ty.
Hợp đồng Không Đúng
Công ty cung cấp những gì? Sản phẩm và dịch vụ Dịch vụ
Công ty tập trung vào Bán Phục vụ
Tuổi thọ Ít hơn Cao
Chú ý cá nhân Ít yêu cầu hơn Yêu cầu cao

II. Khác nhau giữa Customer and Client theo định nghĩa 

1. Customer 

Theo định nghĩa Customer là một người mua hàng hay dịch của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được nhận tiền hay các vật ngang giá khác. Với thuật ngữ Customer thì họ có nghĩa là những người mua hàng thường xuyên. 

Nói chung khách hàng có 2 loại chính đó:

 • Họ là những người mua hàng trung gian, họ mua hàng với mục đích bán lại cho họ và khách hàng cuối cùng. 
 • Khách hàng này là những người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm hay dịch vụ đó.  

Customer được coi là vua. Họ là những người mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Họ là những người quyết định xem sản phẩm hay dịch vụ có đạt yêu cầu hay không, có thương hiệu trên thị trường hay không. 

customer and client

Khách hàng

2. Client 

Client là thuật ngữ đề cập đến những người sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu những người này sử dụng sản phẩm cảm thấy hài lòng thì họ sẽ là khách hàng trung thành của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa Client với doanh nghiệp trung thành, gắn bó lâu dài. 

Client thường tìm kiếm sử dụng các dịch vụ như bảo hiểm, kế toán, luật sư,… Nếu những người này sử dụng trong một thời gian dài được gọi là client.  

Xem thêm: Customer service là gì? Làm gì để có dịch vụ khách hàng tốt?

III. Sự khác biệt chính giữa Customer and Client

Những điểm khác biệt chính trong Customer and Client: 

  1. Một người mua hàng hóa và dịch vụ từ công ty được gọi là Customer. Client đề cập đến một người tìm kiếm các dịch vụ chuyên nghiệp từ công ty.
  2. Có một thỏa thuận đại lý giữa client và nhà cung cấp dịch vụ. Ngược lại, không có thỏa thuận như vậy giữa customer và thực thể kinh doanh.
  3. Customer tham gia vào một giao dịch với công ty.  Trong khi công ty client có mối quan hệ ủy thác với nhau.
  4. Một công ty tập trung vào việc bán sản phẩm và dịch vụ cho customer. Mặt khác, công ty tập trung vào phục vụ client. 
  5. Công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng của mình. Nói về client  những người tìm kiếm các dịch vụ chuyên nghiệp như tư vấn, pháp lý, tư vấn và có thể nhiều hơn nữa.
  6. Mức độ quan tâm cá nhân cần thiết trong trường hợp của customer là ít hơn so với client. 
  7. Một mối quan hệ giữa customer và doanh nghiệp chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một customer có thể có các giao dịch lặp đi lặp lại nhưng chỉ trong một thời gian giới hạn. Trong trường hợp của một client, doanh nghiệp tham gia vào một dự án dài hạn với client. 

Xem thêm: Xác định khách hàng mục  tiêu  chính xác 

customer and client

Customer and client

Tổng kết 

Sự khác biệt chính giữa các từ Customer and Client là trong các điều khoản bán hàng và phục vụ. Có nhiều trường hợp có thể khiến bạn nghĩ rằng hai thực thể này khác nhau. Ví dụ, một  công ty phục vụ các dịch vụ chuyên nghiệp của mình, đồng thời công ty cung cấp và bán sản phẩm của mình cho các customer ở các nơi khác nhau trên thế giới.

Cả hai đều là một phần rất quan trọng của tổ chức vì chúng giúp tổ chức phát triển và phát triển lâu dài. Doanh nghiệp nên sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Điều này sẽ hữu ích cho công ty để giữ chân khách hàng và khách hàng cũ và hiện tại hoặc mới.