Contact Us

Quản lý nguồn nhân lực là gì? 3 chức năng CHÍNH

quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực là gì? Nó có vai trò như thế nào đối với nguồn nhân lực. Các chức năng chính, chức năng nào liên quan trực tiếp đến nhân viên của công ty?

quản lý nguồn nhân lực là gì

quản lý nguồn nhân lực

Cùng khám phá lời giải đáp dưới đây:

Quản lý nguồn nhân lực là gì?

Quản lý nguồn nhân lực là một chức năng trong một tổ chức. Công việc chủ yếu của Quản lý nguồn nhân lực là tuyển dụng, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho công ty. Đây là chức liên quan trực tiếp đến nhân viên công ty về các chính sách, sức khỏe, phúc lợi ,…

Quản lý nguồn nhân lực là cách tiếp cận để quản lý con người và văn hóa. Một nguồn nhân lực tốt cho phép nhân viên mình đóng góp công sức của mình vào mục tiêu và sự phát triển của công ty. 

quản lý nguồn nhân lực là gì

Quản lý nguồn nhân lực sao cho hợp lý

Phương pháp Quản lý nguồn nhân lực bao gồm:

 • Hoạt động
 • Quản lý 
 • Tư vấn 

Phương pháp Quản lý nguồn nhân lực theo hướng hiện đại là quản lý tài năng. Chứ không chỉ là quản lý nhân viên trong tổ chức. 

>>>> KPI là gì? Cách để xây dựng KPI cho từng bộ phận doanh nghiệp

Chức năng hoạt động của quản lý nguồn nhân lực

Trong chức năng hoạt động của quản lý nguồn nhân lực có 6 nội dung chính:

Tuyển dụng

 Đây là bước đầu tiên, khó khăn nhất với bất kỳ nhà quản trị nhân sự. Rất nhiều yếu tố trong chức năng, như phát triển bản thân, mô tả công việc, tìm nguồn các ứng viên, phỏng vấn, đàm phán,…

Đào tạo và phát triển

quản lý nguồn nhân lực là gì

Tăng trưởng trong kinh doanh

 Đây là trách nhiệm của phòng đào tạo nhân sự. Việc đào tạo nhân viên theo vị trí, ngành nghề theo yêu cầu của công ty. Chức năng này giúp nhân viên mới hiểu rõ quy trình, dễ dàng hòa hợp hơn với công ty. 

Phát triển chuyên môn trong quản lý  

Đây là chức năng rất quan trọng của quản lý nguồn nhân lực. Chức năng này giúp nhân viên có cơ hội phát triển, giáo dục và đào tạo quản lý. Tổ chức này cam kết tài trợ cho nhân viên của họ cho các hội thảo, triển lãm thương mại và trách nhiệm thân thể khác nhau. Điều này, đến lượt nó, làm cho các nhân viên cảm thấy rằng họ đã được cấp trên và cả tổ chức chăm sóc.

Bồi thường và lợi ích

Một công ty đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình nếu công ty có thể thích nghi với những cách thức mới để cung cấp lợi ích cho nhân viên. Một số lợi ích được cung cấp bởi các công ty được liệt kê dưới đây để hiểu biết của chúng tôi:

  1. Giờ làm việc linh hoạt
  2. Kỳ nghỉ dài
  3. Bảo hiểm nha khoa / y tế
  4. Nghỉ sinh con
  5. Bồi hoàn giáo dục cho trẻ em

Đánh giá hiệu suất 

Nhân viên của bất kỳ tổ chức nào sẽ được bộ phận nhân sự đánh giá theo hiệu suất. Chức năng này của Quản lý nguồn nhân lực là giúp tổ chức tìm hiểu xem nhân viên mà họ đã thuê có đang tiến tới mục tiêu của tổ chức hay không. Mặt khác, nó cũng giúp công ty đánh giá liệu các nhân viên có cần cải thiện trong các lĩnh vực khác hay không. Nó cũng giúp đội ngũ nhân sự trong việc vạch ra các kế hoạch phát triển nhất định cho những nhân viên chưa đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công việc.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật 

Để bảo vệ tổ chức, chức năng này đóng một vai trò quan trọng. Bộ phận nhân sự của mọi tổ chức cần lưu ý tất cả các luật và chính sách liên quan đến việc làm, điều kiện làm việc, giờ làm việc, làm thêm giờ, lương tối thiểu, phụ cấp thuế, v.v. Việc tuân thủ luật pháp là rất cần thiết cho sự tồn tại của một tổ chức.

Chức năng quản lý trong quản lý nguồn nhân lực 

Lập kế hoạch 

lập kế hoạch kinh doanh

Chức năng này quan trọng để thiết lập các mục tiêu của một tổ chức. Các chính sách, thủ tục được đặt ra để đạt được những mục tiêu này. Khi lên kế hoạch, điều đầu tiên là thấy trước các vị trí tuyển dụng, đặt ra các yêu cầu công việc và quyết định các nguồn tuyển dụng. Đối với mỗi nhóm công việc, dự báo cung và cầu sẽ được thực hiện, điều này đòi hỏi người quản lý nhân sự phải nhận thức được cả thị trường việc làm và mục tiêu chiến lược của công ty. Sự thiếu hụt so với sự dư thừa của nhân viên cho loại công việc nhất định được xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Cuối cùng, một kế hoạch được xác định để loại bỏ sự thiếu hụt nhân viên này.

>>>> Product Manager là gì?3 lời khuyên dành cho Product Manager

Tổ chức

 Chức năng quản lý chính tiếp theo là phát triển và thiết kế cấu trúc của tổ chức. Về cơ bản nó bao gồm:

  1. Nhân viên được nhóm vào các vị trí hoặc hoạt động mà họ sẽ thực hiện.
  2. Phân bổ các chức năng khác nhau cho những người khác nhau.
  3. Ủy quyền theo các nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công.

Chỉ đạo

Chức năng này được đặt trước để truyền cảm hứng và chỉ đạo nhân viên đạt được các mục tiêu. Điều này có thể đạt được bằng cách lập một kế hoạch đúng đắn về sự nghiệp của nhân viên, các phương pháp tạo động lực khác nhau và có mối quan hệ thân thiện với nhân lực. Đây là một thách thức lớn đối với bất kỳ người quản lý nhân sự nào của một tổ chức; Anh ấy / cô ấy nên có khả năng tìm kiếm nhu cầu của nhân viên và cách để đáp ứng chúng. Động lực sẽ là một quá trình liên tục ở đây vì nhu cầu mới có thể được đưa ra khi những nhu cầu cũ được đáp ứng.

kỹ năng quản lý nhân viên, phân chia công việc hợp lý

kỹ năng quản lý nhân viên

Kiểm soát

 Điều này liên quan đến việc bắt giữ các hoạt động theo kế hoạch, được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu của công ty. Chức năng kiểm soát kết thúc chu kỳ và một lần nữa nhắc nhở lập kế hoạch. Ở đây, Giám đốc nhân sự thực hiện kiểm tra kết quả đạt được với các tiêu chuẩn được đặt ra trong giai đoạn lập kế hoạch để xem liệu có bất kỳ sai lệch nào so với các tiêu chuẩn đã đặt ra hay không. Do đó, bất kỳ sai lệch có thể được sửa chữa trong chu kỳ tiếp theo.

Chức năng tư vấn trong quản lý nguồn nhân lực

Đối với tư vấn hàng đầu

Giám đốc nhân sự là một chuyên gia về chức năng quản lý nguồn nhân lực. Đó là người có thể tư vấn cho ban lãnh đạo cao nhất về chính sách và thủ tục.  Chức năng liên quan trực tiếp đến tinh thần và động lực của nhân viên. 

Tư vấn cho trưởng phòng

Mỗi trưởng phòng của mỗi phòng ban thường có nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau. Tuy nhiên, việc liên quan đến nhân sự của phòng là trách nhiệm của trưởng phòng. Trưởng phòng nên nghe lời khuyên từ nhà quản lý nguồn nhân lực. 

quản lý nguồn nhân lực là gì

tư vấn trong quá trình kinh doanh

Tổng kết 

 Trong quản lý nguồn nhân lực là gì, quản lý nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Nhân sự là một trong các yếu tố tạo thành công cho doanh nghiệp. Đảm bảo 3 chức năng của quản lý nguồn nhân lực là vô cùng cần thiết để phát triển doanh nghiệp.