Contact Us

Free cash flow là gì? Như thế nào là Free cash flow tốt?

free cash follow

Free cash flow là gì? Dòng tiền tự do có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Free cash flow ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vậy thế nào là một Free cash flow tốt. 

Free cash flow

Free cash flow là gì?

Free cash flow là một thước đo về tài chính cho thấy hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc tạo ra dòng tiền mặt. Nó là tiền mặt mà một doanh nghiệp sản xuất thông qua các hoạt động của mình, trừ các chi phí tiêu cho tài sản. Nói cách khác, Free cash flow là số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán các khoản chi phí

Xem thêm: 7 chỉ số quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp

Các nhà đầu tư đánh giá xem doanh nghiệp này có hoạt động hiệu quả hay không dựa theo Free cash flow. Một doanh nghiệp có Free cash flow tốt sẽ đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra trôi chảy, thuận lợi trong quá trình phát triển. Nếu Free cash flow không ổn định sẽ cản trở, gây khó khăn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. 

cách quản lý nhà hàng quản lý dòng tiền

cách quản lý quản lý dòng tiền tự do

Công thức để tính toán Free cash flow 

Để tính toán Free cash flow, bạn cần có thông tin từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, xác định các dòng tiền hoạt động. Bên cạnh đó thông tin các khoản chi phí của doanh nghiệp.

Công thức tính Free cash flow:

FCF = Thu nhập ròng + khấu hao – thay đổi trong vốn lưu động – chi phí vốn 

Ghi chú:

  • FCF là Free cash flow – dòng tiền tự do
  • Thu nhập ròng là khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi các khoản chi phí. 
  • Khấu hao: các khoản giảm trừ 
  • Thay đổi trong vốn lưu động: sự tăng giảm của vốn lưu động
  • Chi phí vốn: là chi phí được tính % nguồn chi phí khác nhau để đầu tư vào tài sản( thời gian hơn 1 năm của doanh nghiệp) 
Tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro

Tính toán free cash flow

Ví dụ minh họa: 

Công ty ABC, thông qua báo cáo tài chính hay lưu chuyển tiền tệ,có một số thông tin sau:

  • Thu nhập ròng là $1000
  • Các khoản khấu hao không đáng kể
  • Các thay đổi trong vốn lưu động không có
  • Chi phí vốn là $200

FCF = $1000 -$200 = $800

Vậy Free cash flow của công ty ABC là $800.

Một số lưu ý về Free cash flow 

Khoản thu nhập không được tính vào trong Free cash flow 

Lưu ý khoản tín dụng 411 triệu đô la từ việc bán tài sản và thiết bị được liệt kê trong Dòng tiền từ hoạt động đầu tư không được tính vào Free cash flow. Vì đây là sự kiện một lần và không phải là một phần của hoạt động dòng tiền hàng ngày. 

Đánh giá về Free cash flow 

Tăng trưởng Free cash flow thường là dấu hiệu đầu cho thu nhập tăng. Các công ty có kinh nghiệm tăng Free cash flow do tăng trưởng doanh thu, cải thiện hiệu quả, giảm chi phí, mua lại cổ phiếu, phân phối cổ tức hoặc xóa nợ có thể thưởng cho các nhà đầu tư vào ngày mai. Đó là lý do tại sao nhiều người trong cộng đồng đầu tư trân trọng Free cash flow như một thước đo giá trị. Khi giá cổ phiếu của một công ty thấp và free cash flow  tăng lên, giá trị cổ phiếu sẽ sớm được đưa lên.

Xem thêm: Nguyên tắc 80/20 – Doanh nghiệp làm ít nhưng hiệu quả cao

Ngược lại, Free cash flow thu hẹp có thể báo hiệu rằng các công ty không thể duy trì tăng trưởng thu nhập. Một Free cash flow không đủ cho tăng trưởng thu nhập có thể buộc các công ty tăng mức nợ hoặc không có  thanh khoản để duy trì hoạt động kinh doanh.

Đầu tư vào doanh nghiệp dựa vào dòng tiền tự do

Cách chỉ tiêu liên quan đến Free cash flow

Để tính toán free cash flow  theo cách khác, hãy xác định báo cáo thu nhập và bảng cân đối. Bắt đầu với  thu nhập ròng và thêm chi phí khấu hao và khấu hao . Thực hiện điều chỉnh bổ sung cho những thay đổi về  vốn lưu động , được thực hiện bằng cách trừ các khoản nợ hiện tại khỏi tài sản hiện tại. Sau đó trừ chi phí vốn (hoặc chi cho nhà máy và thiết bị):

Việc khấu hao / khấu hao trở lại có vẻ kỳ lạ vì nó chiếm chi phí vốn. Lý do đằng sau sự điều chỉnh là dòng tiền miễn phí có nghĩa là để đo lường tiền được chi tiêu ngay bây giờ, không phải là các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ. Điều này làm cho Free cash flow trở thành một công cụ hữu ích để xác định các công ty đang phát triển với chi phí trả trước cao, có thể ăn vào thu nhập ngay bây giờ nhưng có khả năng thanh toán sau.

Điểm mấu chốt trong Free cash flow

Một nhược điểm khi sử dụng phương pháp Free cash flow  là chi tiêu vốn có thể thay đổi đáng kể theo từng năm và giữa các ngành công nghiệp khác nhau. Đó là lý do tại sao việc đo lường Free cash flow qua nhiều thời kỳ là rất quan trọng và trong bối cảnh ngành công nghiệp của công ty. 

Điều quan trọng cần lưu ý là một Free cash flow cực kỳ cao có thể là một dấu hiệu cho thấy một công ty không đầu tư vào kinh doanh đúng cách, chẳng hạn như tái cấu trúc nhà máy và thiết bị của mình.

Ngược lại, Free cash flow tiêu cực có thể không nhất thiết có nghĩa là một công ty đang gặp rắc rối về tài chính, mà thay vào đó, đầu tư mạnh vào việc mở rộng thị phần, điều này có thể sẽ dẫn đến tăng trưởng trong tương lai.

Bạn cũng cần quan tâm đến các chỉ số khác trong quản trị doanh nghiệp ngoài dòng tiền của doanh nghiệp.

Đọc thêm: 7 chỉ số Quan Trọng trong hoạt động Quản Trị Doanh Nghiệp

Free cash flow tốt là gì?

Thế nào là free cash flow

Sự hiện diện của Free cash flow cho thấy rằng một công ty có tiền mặt để mở rộng, phát triển sản phẩm mới, mua lại cổ phiếu , trả cổ tức hoặc giảm nợ . Dòng tiền tự do cao hoặc tăng thường là dấu hiệu của một công ty lành mạnh đang phát triển mạnh trong môi trường hiện tại.

Các nhà đầu tư giá trị thường tìm kiếm các công ty có dòng tiền cao hoặc cải thiện nhưng với giá cổ phiếu bị định giá thấp . Dòng tiền tăng thường được xem là một chỉ số cho thấy khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Dòng tiền miễn phí đo lường khả năng tạo tiền mặt của công ty, là cơ sở cơ bản để định giá cổ phiếu. Đây là lý do tại sao một số người coi trọng dòng tiền miễn phí hơn bất kỳ biện pháp tài chính nào khác ngoài đó, bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Tổng kết

Với thông tin về Free cash flow, bạn có thêm kiến thức về dòng tiền trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Một Free cash flow giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động ổn định, phát triển. Còn ngược lại, nó sẽ gây tác hại đến sự phát triển của doanh nghiệp.