Contact Us

Xếp hạng Khách hàng tiềm năng hiệu quả với Phần mềm CRMVIET

Categories

Mỗi nhân viên kinh doanh thường dùng cảm tính của mình để xác định khách hàng này có tiềm năng hay không. Nhưng trong quản lý sẽ có khái niệm Điểm tiềm năng – giúp nhân viên đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng trên hành trình mua hàng của họ.

Ví dụ: Độ tiềm năng của khách hàng A là 4 sao, Độ tiềm năng của khách hàng B là 2 sao mặc dù cả 2 đều chưa mua hàng. Điều này sẽ rất có ích khi nhân viên kinh doanh quyết định thứ tự ưu tiên khi liên hệ các khách hàng. Dễ dàng ra quyết định gọi cho khách hàng A trước vì điểm tiềm năng cao hơn, cho thấy khách hàng này tham gia tương tác với thương hiệu của bạn nhiều hơn.

Tìm hiểu cụ thể:

Tại sao chúng ta không ưu tiên contact các khách hàng 4 sao trước khi contact các khách hàng 2 sao? Sẽ tối ưu rất nhiều nguồn lực và cải thiện về mặt hiệu quả.

Tham khảo bài viết:

19191060_1224837364306405_1993913609_n

Cách tính điểm tiềm năng do bạn định nghĩa với các tiêu chí phù hợp trong từng hoàn cảnh: Giả sử khách hàng truy cập lại trang web được 10 điểm, vào trang báo giá được 20 điểm, tải một tài liệu nào đó được 30 điểm và hoàn tất đăng ký được 50 điểm. Khách hàng sẽ được cập nhật tích lũy điểm theo mỗi lần tương tác với thương hiệu của bạn, bạn có thể xác định được mức độ ưu tiên và khả năng chuyển đổi của khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Cùng với đó giúp bạn phân bổ thời gian và ngân sách phù hợp trong các chiến dịch tổng thể.

Trên đây là tính năng Xếp hạng Khách hàng tiềm năng đến từ phần mềm quản lý khách hàng của CRMVIET. Quý Khách hàng có thể đăng kí Dùng thử phần mềm CRM để trải nghiệm các tính năng của CRMViet.

Tags