Contact Us

Những sai lầm trong Email marketing và cách giải quyết

Categories
Phần mềm email marketing

Phần mềm email marketing

Bạn thực hiện chiến dịch email marketing mà không có hiệu quả?

Bạn không biết mình đã sai ở đâu trong quá trình thực hiện chiến dịch?

Hoặc, hãy tham khảo ngay infographic dưới đây và điều chỉnh lại chiến dịch của bạn để đạt được những hiệu quả cao nhất.