Contact Us

[Infographic] 11 bước để lên kế hoạch CRM (Full)

Categories
automation-marketing

Để triển khai một dự án CRM thành công thì vấn đề đầu tiên là cần có một kế hoạch thực hiện CRM tốt. Mười một khuyến nghị cho việc lập kế hoạch cho chiến lược quản lý quan hệ khách hàng nhằm tạo nên thành công ban đầu và mang lại các giá trị về lâu dài cho công ty của bạn.

Xem thêm: Phần mềm Quản lý Khách hàng tốt “CRM” hay “ERP”

Bài viết này chia sẻ các bước cần phải tiến hành khi tạo lập 1 kế hoạch triển khai dự án CRM cho DN của bạn.

KẾ HOẠCH CRM – 11 BƯỚC CƠ BẢN

 kế hoạch CRM

Lập kế hoạch CRM hoàn chỉnh