Contact Us

CRMVIET cập nhật tính năng mới ngày 28/12/2016

Categories

Chào anh/chị,

CRMVIET.VN cập nhật tính năng mới ngày 28/12/2016. Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các  phiên bản cũ như sau:

Bài viết tham khảo:

Tính năng của tổng đài điện thoại Call center trên phần mềm CRMVIET

Lấp đầy khoảng trống khách hàng với 3 tính năng trên phần mềm CRM

 • Thêm module ticket: Giao việc cho các nhân viên có trong hệ thống
 • Thêm tính năng tìm kiếm khách hàng trên mobile
 • Phân tab notification: Chia  thành 3 tab : khách hàng, giao dịch, duyệt (bao gồm duyệt hợp đồng, phiếu nhập, phiếu xuất)
 • Thêm tính năng người giới thiệu: Khi thêm mới khách hàng sẽ có thêm phần người giới thiệu khách hàng cho nhân viên (bao gồm khách hàng giới thiệu khách hàng, nhà cung cấp giới thiệu khách hàng)
 • Thêm tính năng xác nhận của thanh toán nhanh khi thêm mới hợp đồng: Khi thêm mới hợp đồng có thể xác nhận luôn thanh toán nhằm mục đích để không phải vào lại thanh toán để xác nhận lại nữa
 • Thêm mới module chiến dịch: Là một chuỗi các hoạt động tiếp thị nhằm tạo ra các cơ hội bán hàng mới. Một chiến dịch có thể có những mục tiêu khác nhau
 • Thêm tính năng bắt buộc thêm mới liên hệ khi thêm mới khách hàng: Trong thiết lập quy trình nếu tích chọn vào bắt buộc thêm liên hệ thì khi thêm mới khách hàng phải thêm luôn thông tin liên hệ
 • Làm  module Liên hệ cho Mobile
 • Thêm mới tính năng gửi SMS, email tự động: Khi thiết lập các thông số trong phần cài đặt, khách hàng sẽ tự động nhận được SMS hoặc email theo thời gian đã đặt trước
 • Thêm tính năng nhóm khách hàng: Tạo ra nhiều nhóm khách hàng cho từng chiến dịch với từng mục đích khác nhau. Nhóm khách hàng này có thể dùng để gửi SMS hoặc email tự động
 • Làm module Hợp đồng bán ra cho mobile
 • Thêm tính năng chọn ghi đè số lượng khi nhập khẩu hàng tồn: Khi nhập khẩu hàng tồn kho nếu hàng hóa đã có trên phần thêm có thêm lựa chọn ghi đè số lượng để lấy số lượng mới nhất khi nhập khẩu
 • Thêm tính năng hòm thư email: Lưu lại những email của nhân viên đã gửi đi, và những email đã nhận trên phần mềm
 • Thêm  tính năng chủ sở hữu và chia sẻ cho cơ hội
 • Thêm tính năng giao dịch cho từng cơ hội: Nhằm mục đích cho biết cơ hội này đã giao dịch bao nhiêu lần
 • Thêm tính năng nghe trực tiếp file ghi âm tổng đài: Khi  có cuộc gọi đên, hoặc cuộc gọi đi phần mềm sẽ ghi lại các cuộc hội thoại và có thể nghe trực tiếp các cuộc điện thoại đó trên phần mềm
 • Thêm  tính năng nếu số lượng tìm kiếm hàng hóa = 1 thì add luôn hàng hóa đó vào bảng danh sách hàng hóa
 • Thêm tính năng nhập khẩu cơ hội: Có thể nhập sẵn 1 danh sách cơ hội theo mẫu có sẵn lên phần mềm
 • Thêm  tính năng notification trên mobile: Khi không vào phần mềm nhưng người dùng vẫn nhận được thông báo trên điện thoại.
 • Thêm quyền xem email và số điện thoại cấp dưới: Nếu cấp trên có quyền được xem số điện thoại và email khách hàng của nhân viên cấp dưới thì trong phần thông tin khách hàng sẽ hiển thị số điện thoại và email, còn không có quyền thì ngược lại
 • Thêm  module định vị trên mobile: Cập nhật vị trí của nhân viên tại một thời điểm nhất định trong khoản thời gian đã đặt trước.

Trân Trọng !