Contact Us

Business partner là gì? 4 Quyết định quan trọng

Categories

business partner

Business partner là gì? Business partner không chỉ là đối tác ký kết hợp đồng với bạn, họ có thể là người sở hữu doanh nghiệp giống như bạn. 

Business partner là gì

business partner

Business partner là gì?

Trong quan hệ kinh doanh, Business partner là đối tác trong làm ăn với bạn. Họ có thể là công ty hay doanh nghiệp khác cũng có thể là cá nhân cũng sở hữu và điều hành giống như bạn. 

Business partner là gì

Business partner là gì

Business partner có 2 loại là :

  • quan hệ đối tác  chung: trong mối quan hệ đối tác chung, các đối tác quản lý công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ khác. Đối tác chung có thể bao hàm cả đối tác hạn chế. Họ có thể sở hữu, điều hành công ty và chịu trách nhiệm. 
  • quan hệ đối tác hạn chế: họ chỉ là những nhà đầu tư. Họ không có quyền kiểm soát và điều hành công ty. Đồng thời họ cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý như đối tác chung. 

Một số lưu ý khi bạn muốn doanh nghiệp mình hoạt động dưới dạng đối tác. 

Trừ khi bạn mong muốn có nhiều nhà đầu tư thụ động, quan hệ đối tác hạn chế thường không phải là lựa chọn tốt nhất cho một doanh nghiệp mới. Vì tất cả các hồ sơ yêu cầu và sự phức tạp hành chính. Nếu bạn có hai hoặc nhiều đối tác muốn tham gia tích cực, một quan hệ đối tác chung sẽ dễ dàng hình thành hơn nhiều.

Trách nhiệm cá nhân là mối quan tâm chính nếu bạn sử dụng quan hệ đối tác chung để cấu trúc doanh nghiệp của mình. Giống như các chủ sở hữu duy nhất, các đối tác chung chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ và các khoản nợ của đối tác. Mỗi đối tác chung có thể hành động thay mặt cho đối tác, vay vốn và đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng và ràng buộc đối với tất cả các đối tác (nếu thỏa thuận hợp tác cho phép). Hãy nhớ rằng quan hệ đối tác cũng tốn kém hơn để thiết lập so với quyền sở hữu duy nhất bởi vì chúng đòi hỏi nhiều dịch vụ pháp lý và kế toán hơn.

XEM THÊM

Nếu bạn quyết định tổ chức doanh nghiệp của mình dưới dạng đối tác, hãy chắc chắn rằng bạn soạn thảo một thỏa thuận hợp tác, chi tiết về cách đưa ra quyết định kinh doanh, cách giải quyết tranh chấp và cách xử lý việc mua lại. Bạn sẽ vui mừng khi bạn có thỏa thuận này nếu vì lý do nào đó bạn gặp khó khăn với một trong các đối tác hoặc nếu ai đó muốn ra khỏi thỏa thuận.

Business partner là gì

Đối tác trong kinh doanh

Thỏa thuận nên giải quyết mục đích của doanh nghiệp và thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi đối tác. Đó là một ý tưởng tốt để tham khảo ý kiến ​​một luật sư có kinh nghiệm với các doanh nghiệp nhỏ để được giúp đỡ trong việc soạn thảo thỏa thuận. 

Một số quyết định liên quan đến Business partner 

  • Quyền lợi sở hữu sẽ được chia sẻ như thế nào? Chẳng hạn, không cần thiết cho hai chủ sở hữu chia sẻ quyền sở hữu và quyền hạn như nhau. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định làm điều đó, hãy đảm bảo tỷ lệ được nêu rõ trong thỏa thuận.
  • Quyết định sẽ được đưa ra như thế nào? Đó là một ý tưởng tốt để thiết lập quyền biểu quyết trong trường hợp bất đồng lớn nảy sinh. Khi chỉ có hai đối tác sở hữu doanh nghiệp 50-50, có khả năng bế tắc. Để tránh điều này, một số doanh nghiệp cung cấp trước cho đối tác thứ ba, một cộng tác viên đáng tin cậy, người chỉ có thể sở hữu 1 phần trăm doanh nghiệp nhưng phiếu bầu của họ có thể phá vỡ một mối quan hệ.
  • Khi một đối tác rút tiền, giá mua sẽ được xác định như thế nào? Một khả năng là đồng ý về một bên thứ ba trung lập, chẳng hạn như nhân viên ngân hàng hoặc kế toán của bạn, để tìm một thẩm định viên để xác định giá của lợi ích hợp tác.
Business partner là gì

Gía cả trong kinh doanh giữa các đối tác

  • Nếu một đối tác rút khỏi quan hệ đối tác, khi nào tiền sẽ được thanh toán? Tùy thuộc vào thỏa thuận hợp tác, bạn có thể đồng ý rằng tiền được trả trong ba, năm hoặc 10 năm, với lãi suất. Bạn không muốn gặp khủng hoảng dòng tiền nếu toàn bộ giá phải trả tại chỗ trên một lần.

Tổng kết 

Hy vọng với thông tin cơ bản về “ business partner là gì”, Crmviet có thể giúp bạn có thêm kiến thức mới về quản trị  doanh nghiệp. Chúc bạn thành công trong công việc kinh doanh!!!

Tags