Contact Us

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ? Những điều không thể bỏ qua

Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về báo cáo tài chính

Với các nhân viên kế toán và các lãnh đạo của một công ty, việc đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những nghiệp vụ không thể thiếu. Vậy báo cáo tài chính là gì? Muốn làm báo cáo tài chính cần những gì? Cùng CrmViet trả lời những câu hỏi đó trong bài viết dưới đây nhé!

Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? 

BCTC là văn bản quan trọng cung cấp thông tin về  tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. BCTC cũng là những báo cáo mô tả cái nhìn tổng quan về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nói cách khác, BCTC là phương tiện để trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

Một báo cáo tài chính gồm những gì?

Một BCTC thông thường sẽ gồm:

– Bảng cân đối kế toán.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Báo cáo thu nhập.

Ngoài ra, với mục đích giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trong Báo cáo tài chính tổng hợp, các doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” của mình. 

Thời gian nộp báo cáo tài chính

Thời gian nộp BCTC được quy định như sau:

Doanh nghiệp nhà nước:

– Sau 20 ngày đối với báo cáo quý.

– Sau 30 ngày đối với báo cáo năm.

Tổng công ty:

– Sau 45 ngày đối với báo cáo quý.

– Sau 90 ngày đối với báo cáo năm.

Các đơn vị kế toán trực thuộc:

– Thời gian nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.

Doanh nghiệp tư nhân:

– Sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Doanh nghiệp khác:

– Sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Báo cáo tài chính có tầm quan trọng đặc biệt với các doanh nghiệp

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

BCTC không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý tài chính, mà còn có ảnh hưởng tới các hoạt động khác của doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin tài chính giúp đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua. 

– Dựa vào BCTC các doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn để đưa ra các hoạt động phát triển phù hợp.

– BCTC cũng là căn cứ giúp các doanh nghiệp phân tích, nghiên cứu và phát hiện ra các vấn đề đang tồn tại, để đưa ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong hiện tại và tương lai. 

TỔNG KẾT

Lập báo cáo tài chính chắc chắn là một nghiệp vụ quan trọng không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn có một cái nhìn chi tiết hơn về quá trình lập BCTC do doanh nghiệp của mình.