Contact Us

Tính năng Giao việc – Nhắc nhở đến từ phần mềm CRMVIET

Categories
phần mềm nhắc nhở công việc

phần mềm nhắc nhở công việc

Nhân viên thường quên các lịch hẹn gặp nếu thời gian hẹn lớn hơn 7 ngày. Và khi số lượng khách hàng ngày càng lớn các lịch hẹn gặp, lịch gọi điện càng lúc càng nhiều lên.

Tính năng nổi bật khác:

Phần mềm nhắc nhở công việc CRMVIET cung cấp việc hiển thị các lịch hẹn và việc cần làm hàng ngày theo dạng Calendar.

phần mềm nhắc nhở công việc

phần mềm nhắc nhở công việc

Mặt khác có những công việc nhân viên nhận được từ quản lý của mình. Cách thông thường là Quản lý hay giao bằng “Miệng” để rồi chính nhân viên và quản lý đều không nhớ có công việc đó.

Bằng các thao tác giao việc đơn giản trên phần mềm. Nhân viên sẽ  nhận được thông báo (Notify) qua phần mềm và qua app tránh quên. Ngoài ra sau này các công việc được giao có hạn hoàn thành và ngày hoàn thành cũng là một chỉ tiêu để lên báo cáo đánh giá nhân sự sau này.

Tìm hiểu cụ thể:

Trên là tính năng giao việc – nhắc nhở  đến từ phần mềm CRMVIET. Quý Khách hàng có thể đăng kí Dùng thử phần mềm để trải nghiệm các tính năng của CRMViet (hoàn toàn miễn phí).

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet

Tags