Contact Us

Quản lý mua hàng trên phần mềm CRMVIET

Categories
Tính năng quản lý mua hàng

Tính năng quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng sao cho hiệu quả?

Trong điều kiện kinh doanh hiện nay các doanh nghiệp luôn chịu sức ép cạnh tranh rất nhiều. Vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm cách làm sao duy trì hoạt động kinh doanh. Đồng thời doanh nghiệp phát triển đi lên phù hợp với thị trường.

Tham khảo bài viết:

Bài viết này, CrmViet sẽ cung cấp thêm giải pháp giúp bạn quản lý mua hàng hiệu quả.

Tính năng quản lý mua hàng

Tính năng quản lý mua hàng

1. Nhà cung cấp

Giúp lưu trữ thông tin của nhà cung cấp sản phẩm. CrmViet giúp người dùng sửa hoặc update thêm thông tin nhà cung cấp. Cho phép người dùng xuất, nhập khẩu thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp.

Việc này giúp người dùng nhanh chóng xuất, nhập khẩu, lưu trữ lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách ghi chép thủ công.

nhà cung cấp giao diện

Giao diện nhà cung cấp

Tìm hiểu cho tiết việc quản lý mua hàng trên phần mềm CRMVIET:

2. Hợp đồng mua vào

Hợp đồng mua vào: Thống kê toàn bộ những hợp đồng mua vào với nhà cung nào, giá trị bao nhiêu, số lượng hàng hóa có trong hợp đồng.

Có 2 cách thêm mới hợp đồng:

 Cách 1: Chọn Mua hàng -> Chọn Hợp đồng mua vào -> Chọn Thêm mới:

Cách 2: Thêm mới hợp đồng ở phần chi tiết của nhà cung cấp cụ thể

Nhà cung cấp thêm mới

Thêm mới nhà cung cấp

3. Giao dịch với nhà cung cấp

Giao dịch với nhà cung cấp là những giao dịch mà nhân viên đó được phải thực hiện, nhân viên đó giao cho nhân viên khác hoặc được nhân viên khác chia sẻ, hoặc những giao dịch của cấp dưới, những giao dịch đó đều được gắn với nhà cung cấp. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở giao dịch với nhà cung cấp.

Nhắc giao dịch với nhà cung cấp

Giao dịch với nhà cung cấp

Giao dịch với nhà cung cấp

4. Liên hệ với nhà cung cấp

Module này giúp người dùng lưu lại toàn bộ thông tin về nhà cung cấp của Doanh nghiệp.

Phần mềm CrmViet giúp bạn có thể tìm kiếm, thêm mới thông tin nhà cung cấp. Hoặc bạn cũng có thể xuất khẩu thông tin nhà cung cấp trên phần mềm

Tính năng mua hàng - liên hệ với nhà cung cấp

Tính năng mua hàng – liên hệ với nhà cung cấp

Người dùng có thể chuyển sang module quản lý bán hàng để thống kê các cơ hội, báo giá và hợp đồng đối với khách hàng. Hoặc đến tính năng Hợp đồng để quản lý các thông tin hợp đồng của Doanh nghiệp.


Với hơn 10 năm phát triển, 800 tính năng liên tục được cập nhật theo thời gian, CRMViet đang là nền tảng Quản lý khách hàng Top 1 tại Việt Nam.

Bạn có thể đăng ký dùng thử để trải nghiệm trực tiếp tính năng này trên phần mềm CRMVIET

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet

Tags