Contact Us

Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet

Categories
Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet

Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet

Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet cho phép bạn thống kê những công việc liên quan đến nhà cung cấp, khách hàng. Bao gồm: gọi điện, hẹn gặp mặt, gửi email…

Tham khảo bài viết:

Tính năng này còn cho phép người dùng thống kê chi tiết báo cáo công việc của phòng ban, nhân viên.

Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet

Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet

CEO sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về Doanh nghiệp để có những cái nhìn tổng quan nhất.

Cùng tìm hiểu chi tiết tính năng nhật ký công việc trên CrmViet:

1. Quản lý giao dịch

Như đã đề cập ở trên, Module giao dịch cho phép bạn thống kê những công việc liên quan đến nhà cung cấp, khách hàng.

CrmViet giúp bạn lọc rất chi tiết các giao dịch:

tính năng nhật ký công việc giao dịch với khách hàng

tính năng nhật ký công việc giao dịch với khách hàng

1.1. Thêm mới giao dịch

Tính năng này giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng. Bạn có thể xây dựng kế hoạch chăm sóc, theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng.

Một giao dịch có thể thêm cho nhiều khách hàng.

tính năng nhật ký công việc - Thêm mới giao dịch

tính năng nhật ký công việc – Thêm mới giao dịch

  • Nếu khách hàng đã có trong phần mềm -> Chọn Khách hàng
  • Nếu chưa có -> người dùng chọn Thêm mới ở ô “Chọn khách hàng”
  • Nếu giao việc cho bản thân người tạo thì không cần chọn khách hàng.

Tìm hiểu chi tiết về giao dịch:

1.2. Lọc và tìm kiếm giao dịch

Người dùng có thể tìm kiếm lại những giao dịch đã tạo, hoặc những giao dịch bạn phụ trách.

Để tìm kiếm giao dịch, bạn chỉ cần nhập một trong các tiêu chí cần tìm kiếm. Ví dụ nhập thông tin tên giao dịch/mô tả/đánh giá tại ô tìm kiếm.

tính năng nhật ký công việc - Tìm kiếm giao dịch

tính năng nhật ký công việc – Tìm kiếm giao dịch

1.3. Xuất khẩu giao dịch

Tính năng này giúp người dùng sử dụng để lấy ra danh sách những giao dịch cần thiết ra dạng excel. File này sẽ tự động tải về máy tính của bạn.

Người dùng chỉ cần lựa chọn các tiêu chí giao dịch cần xuất rồi Click: “Xuất khẩu Giao dịch”

tính năng nhật ký công việc - Xuất khẩu giao dịch

tính năng nhật ký công việc – Xuất khẩu giao dịch

1.4. Nhập khẩu giao dịch

tính năng nhật ký công việc - Nhập khẩu giao dịch

tính năng nhật ký công việc – Nhập khẩu giao dịch

1.5. Gửi Email/ SMS trong giao dịch

tính năng nhật ký công việc - Gửi Email SMS trong giao dịch

tính năng nhật ký công việc – Gửi Email SMS trong giao dịch

Tính năng nhật ký công việc còn cho phép khách hàng gửi Email/SMS trong giao dịch. Đó chính là những nội dung người giao việc gửi cho người phụ trách giao dịch.

Tiêu đề email là tên công việc, còn nội dung email là nội dung của phần mô tả công việc.

Với SMS cũng tương tự.

Ngoài những tính năng kể trên, Module giao dịch còn có thể giups bạn thiết lập “Mức độ ưu tiên của giao dịch” và “Chia sẻ giao dịch”.

2. Tính năng báo cáo công việc

2.1. Báo cáo tổng hợp công việc

Tính năng báo cáo công việc

Tính năng báo cáo công việc

Báo cáo tổng hợp công việc theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian. Nó không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch.

Báo-cáo-tổng-hợp-công-việc-Xuất-báo-cáo

2.2. Báo cáo tổng hợp KPI

Báo cáo này sẽ tổng hợp lại số lượng Giao dịch, Báo giá, Cơ hội … trong một khoảng thời gian

Báo-cáo-KPI-tổng-hợp

2.3. Báo cáo chi tiết công việc

Báo-cáo-chi-tiết-công-việc

2.4. Báo cáo KPI chi tiết

Báo cáo chi tiết toàn bộ những giao dịch, báo giá, hợp đồng….

Người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo nhóm người dùng hoặc  từng nhân viên. Bạn chỉ cần lựa chọn thiết lập 1 trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo rồi lựa chọn cách xuất file.

Báo-cáo-KPI-chi-tiết

2.5. Báo cáo KPI nhân viên

Tính năng này không chỉ giúp chủ doanh nghiệp đánh giá nhân viên mình mà còn giúp họ tự đánh giá hiệu quả làm việc của bản thân. CEO cũng thông qua nó để thưởng/ hoặc phạt phù hợp.

Báo-cáo-KPI-nhân-viên


Với hơn 9 năm phát triển, 500 tính năng liên tục được cập nhật theo thời gian, CRMViet đang là nền tảng Quản lý khách hàng Top 1 tại Việt Nam.

Phần mềm Quản lý khách hàng DUY NHẤT cho phép HOÀN TIỀN SAU 30 NGÀY SỬ DỤNG.

Bạn có thể đăng ký dùng thử để trải nghiệm trực tiếp tính năng này trên phần mềm CrmViet.

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet

Tags