Phần mềm quản lý doanh nghiệp CRMVIET

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Hơn 1000+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp thành công trên hệ thống CRMVIET

Giao diện phần mềm quản lý DN
icon5

TỐI ƯU THỜI GIAN
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

 • Upload file dữ liệu khách hàng theo mẫu

 • Hỗ trợ công cụ tìm kiếm, tra cứu đơn giản nhanh chóng
 • Đánh giá cơ hội tiềm năng khách hàng
 • Gửi Email cho khách hàng trên phần mềm

icon2

BÁO CÁO DOANH THU

QUẢN LÍ KHO HÀNG

 • Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm

 • Tùy biến, lọc dữ liệu tùy chỉnh

icon6

KPI NHÂN VIÊN

 • Quản lí và phân chia công việc của từng nhân viên

 • Kiểm soát công việc tiến độ hoàn thành công việc
QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
BÁO GIÁ SẢN PHẨM

 • Tra cứu, tìm kiếm hợp đồng báo giá trên phần mềm

 • Gửi Email báo giá cho khách hàng trên phần mềm

icon3

THÔNG BÁO ĐẶT LỊCH

 • Đặt lịch hẹn khách hàng và thông báo tự động cho khách hàng theo kịch bản

 • Tự động thông báo với nhân viên về công việc mới 


icon1

AUTOMATION MARKETING

 • Gửi Emal marketing

 • SMS chúc mừng sinh nhật khách hàng

 • Tích hợp tổng đài IP

CRMVIET định hướng trở thành một công ty chuyên cung cấp và tư vấn giải pháp phần mềm Quản Lý Doanh nghiệp CRM hàng đầu Việt Nam

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

GIẢI PHÁP TỐI ƯU DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp với phần mềm crmviet
 • Tối ưu thời gian - khách hàng
 • KPI nhân viên
 • thông báo
 • quản lý kho hàng
 • hợp đồng -  báo giá
 • automation marketing

Automation Marketing

Tạo chiến dịch Email, SMS tự động

Gửi Email chăm sóc khách hàng theo list có sẵn

Thiết lập theo từng chiến dịch

Tạo mới và thêm các chiến dịch Marketing

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch

Tích hợp Google Atlantics

Vì vậy Doanh nghiệp dễ dàng quản lí các thao tác tự động giúp tăng tiếp cận khách hàng và chăm sóc lại khách hàng tự giúp tạo nhiều cơ hội mới tăng doanh thu

automation-marketing

Automation marketing CRMVIET

Insert Content Template or Symbol