Contact Us

Phần mềm kế toán ERP cần có những chức năng gì ?

Categories
phần mềm kế toán erp

Ở các bài trước CRMVIET đã nói về việc quản lý sản xuất erpquản lý nhân sự erp. Hôm nay CRMVIET sẽ giới thiệu cho các bạn biết một phần mềm kế toán ERP thì cần có những tính năng gì.

1. Sổ cái

Đây có thể nói là nền tảng cho các phần mềm kế toán ERP hiện nay vì nó chứa đựng toàn bộ các tài khoản trên sổ cái, sau đó sẽ tự động lập một báo cáo về tài chính.

phần mềm kế toán erp

Phần mềm kế toán ERP

Trong phần sổ cái này phần mềm nên hỗ trợ thêm các về chuẩn mực kế toán quốc tế nếu doanh nghiệp cần đến. Cũng nên cho người sử dụng tùy chỉnh các danh mục trong tài khoản một cách dễ dàng nhất.

2. Công nợ phải trả, thu

Các chức năng cần có trong công nợ phải trả và phải thu thường là kiểm tra các khoản phải thu / các khoản phải trả sau đó đối chiếu hóa đơn. Có rất nhiều phần mềm rất nổi trội trong việc nhắc người dùng các khoản cần  thu và phải trả khi gần đến hạn mức cho phép.

Ngoài ra các phần mềm khác nhau sẽ cho ra một báo cáo khác nhau, doanh nghiệp nên yêu cầu cụ thể loại báo cáo cần lập khi đánh giá về phần này.

3. Quản lý tiền

Phần mềm nên tương trợ việc tính tự động các loại khấu hao khác nhau như khấu hao đường thẳng. Liên quan đến địa điểm phần mềm nên tương trợ theo dõi và luân chuyển tài sản nhất định giữa các địa điểm. Cuối cùng phần mềm cần hỗ trợ việc xuất dữ liệu từ Excel vì hầu hết các doanh nghiệp đều lập sổ đăng ký tài khoản trên Excel.

4. Tiền tệ

Phần mềm nên hỗ trợ tất cả các loại tiền tệ cho các giao dịch có liên quan đến tiền như công nợ phải thu, trả, sổ cái. Ngoài ra các phần mềm ở nước ngoài thường không hỗ trợ đơn vị tỉ là một đơn vị thường được dùng ở Việt Nam

phần mềm kế toán erp

Phần mềm kế toán ERP

Bên trên gồm 4 tính năng cơ bản một phần mềm kế toán ERP cần phải có, hi vọng qua bài trên các bạn có thể biết thêm các thông tin hữu ích về ERP.

Nếu các bạn là một doanh nghiệp nhỏ và đang đi tìm giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể tham khảo phần mềm quản lý khách hàng được CRMVIET cung cấp và đã có trên 1000 doanh nghiệp đã sử dụng thành công theo link bên dưới:

Phần mềm CRM

Tags

    200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,