Contact Us

[INFOGRAPHIC] VÌ SAO NHÂN VIÊN TỪ CHỐI SỬ DỤNG PHẦN MỀM CRM

Categories

nhân viên từ chối sử dụng crm

Trước kia hầu hết nhân viên bán hàng và nội bộ công ty trên khắp thế giới dựa vào các hệ thống lưu trữ hồ sơ và excel để theo dõi danh sách khách hàng và khách hàng tiềm năng của họ. Vì vậy, các nhà cung cấp công nghệ đã quyết định thử và đơn giản hóa quy trình bằng cách giới thiệu phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, hoặc CRM…

Tuy nhiên, như bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng biết, thành công của khách hàng phụ thuộc nhiều vào việc mua đúng sản phẩm cũng như sử dụng đúng sản phẩm đó. Bạn có thể mua chiếc xe tốt nhất mà tiền có thể mua được, nhưng nếu bạn không thể lái xe? Nó cũng có thể là một đống kim loại.

Và điều này cũng xảy ra với phần mềm CRM – một công cụ mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách, nhưng lại là một trở ngại khác đối với hiệu quả của nhân viên bán hàng khi nó không.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Introhive, một nhân viên trung bình dành 5 giờ rưỡi mỗi tuần để nhập dữ liệu vào hệ thống CRM của họ theo cách thủ công – gần như là một ngày làm việc. Ba giờ trong thời gian đó được dành để ghi lại hoạt động như cuộc gọi điện thoại và email. Đây chính là lí do khiến cho hầu hết nhân viên có vẻ ghét CRM .

Tuy nhiên, 2h30 còn lại được dành để chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin khách hàng tiềm năng trong CRM. Đáng kinh ngạc 88% người dùng CRM báo cáo rằng họ chưa nhập đầy đủ thông tin liên hệ vào hệ thống. Gần hai phần ba người dùng không ghi lại mọi hoạt động và có các mục nhập lặp lại cho cùng một khách hàng tiềm năng.

Nếu nhân viên của bạn đã áp dụng CRM , hãy chuẩn hóa các loại hoạt động mà họ phải ghi nhật ký và cung cấp khóa đào tạo về CRM cụ thể để nhân viên của bạn hiểu điều gì tạo nên một hồ sơ liên hệ hoàn chỉnh.

Để có bản tóm tắt đầy đủ về kết quả từ cuộc khảo sát của Introhive, hãy xem infographic thông tin bên dưới:

[Infographic] VÌ SAO NHÂN VIÊN TỪ CHỐI DÙNG PHẦN MỀM CRM

[Infographic] VÌ SAO NHÂN VIÊN TỪ CHỐI DÙNG PHẦN MỀM CRM