Contact Us

Bài toán đầu tư CRM – Bỏ một lãi bốn

Categories

Triển khai phần mềm CRM thành công sẽ mang lại rất nhiều lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp tuy nhiên việc triển khai CRM không chỉ cần việc bỏ tiền ra mua phần mềm CRM mà cần rất nhiều thời gian và nỗ lực của quản lý và nhân viên của doanh nghiệp (chi phí cơ hội về thời gian).

Lợi ích của phần mềm là vô hình và hơi khó để nhận ra bước đầu. Bảng so sánh này sẽ giúp Doanh nghiệp dễ dàng cân nhắc hơn.

Ghi chú: Bảng này tính toán dựa trên giả định

  • Một phần mềm CRM có vòng đời trung bình khoảng 06 năm
  • Doanh nghiệp có 10 user sử dụng phần mềm
  • Đội Sale có 5 người
  • Doanh thu trung bình 10 tỷ/Năm

crmviet-1Phần mềm CRMVIET  đang là công cụ đắc lực để quản lý và chăm sóc khách hàng mà bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng không thể bỏ qua.

Cùng đăng ký dùng thử trải nghiệm miễn phí phần mềm CRMVIET ngay.

av

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,