Contact Us

Bài toán đầu tư CRM – Bỏ một lãi bốn

Categories

Triển khai phần mềm CRM thành công sẽ mang lại rất nhiều lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp tuy nhiên việc triển khai CRM không chỉ cần việc bỏ tiền ra mua phần mềm CRM mà cần rất nhiều thời gian và nỗ lực của quản lý và nhân viên của doanh nghiệp (chi phí cơ hội về thời gian).

Xem thêm: Làm thế nào để quản lý thông tin khách hàng tốt nhất

Lợi ích của phần mềm là vô hình và hơi khó để nhận ra bước đầu. Bảng so sánh này sẽ giúp Doanh nghiệp dễ dàng cân nhắc hơn.

Ghi chú: Bảng này tính toán dựa trên giả định

  • Một phần mềm CRM có vòng đời trung bình khoảng 06 năm
  • Doanh nghiệp có 10 user sử dụng phần mềm
  • Đội Sale có 5 người
  • Doanh thu trung bình 10 tỷ/Năm

đầu tư vào phần mềm CRM

Phần mềm CRMVIET  đang là công cụ đắc lực để quản lý và chăm sóc khách hàng mà bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng không thể bỏ qua. Những gì mà phần mềm có thể mang đến chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi của bạn.

Xem thêm: Phân loại để chăm sóc khách hàng hiệu quả

Hãy tìm hiểu xem CRMVIET có thể giải quyết những vấn đề nào của bạn: