Contact Us

CRMVIET CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI – THÁNG 7/2017

Categories

CRMVIET cập nhật tính năng mới ngày 7/2017 .  Với 1 số thay đổi so với các phiên bản cũ để cải thiện chất lượng phần mềm phục vụ quý khách hàng.

Những bản cập nhật nổi bật khác:

1. Các lỗi đã được fix

– Màn hình trang chủ

 • Đã cập nhật đúng số tiền đã thanh toán của những hợp đồng có tính toán công nợ
 • Đã tính đúng số tiến theo tiến độ thanh toán của các hợp đồng có tiến độ thanh toán,
 • Hợp đồng không tích chọn có cảnh báo sắp hết hạn hợp đồng đã không đưa ra trên màn hình home.

– Module đơn hàng

 • Fix lỗi không tìm kiếm được theo người tạo, theo ngày.
 • Đã đưa ra yêu cầu nhập đủ thông tin bắt buộc của KH khi thêm mới KH trong đơn hàng.
 • Khi thêm mới đơn hàng -> chọn hợp đồng => tất cả hàng hóa của hợp đồng đó đã được đưa vào danh sách hàng hóa của đơn hàng.
 • Khi sửa đơn hàng thông tin được sửa đã được cập nhật lại vào đúng đơn hàng đó.
 • Thêm mới hàng hóa trong đơn hàng, khi không nhập tỉ lệ chênh thì đơn giá nhập và đơn giá xuất bằng nhau.

– Module báo giá

 • Hàng hóa sau khi được sửa đã được cập nhật đúng thông tin.
 • Lỗi không tìm kiếm được hàng hóa trong textbox

– Module nhà cung cấp

 • Ảnh của nhà cung cấp được upload được dưới tất cả các định của file ảnh .jpg, .png

– Module khách hàng

 • Đưa ra thông báo khi chưa nhập tên KH

– Module giao dịch

 • Khi xóa 1 tài liệu chỉ xóa thành công đúng tài liệu đó.

–  Module KPI

 • Đưa ra thông báo chính xác khi không chọn chỉ tiêu KPI cho NV

– Module hợp đồng

 • Ở phần phiếu trả hàng dữ liệu tiền trả hàng đã đúng giữa các màn hình
 • Hợp đồng có tiến độ thanh toán, khi thêm mới thanh toán chọn giai đoạn. Số tiền thanh toán trong giai đoạn này đủ để đổi điểm, trên màn hình thanh toán ô điểm thưởng đã tự cập nhật, khi lưu lại có cộng thêm điểm thưởng.

– Module ticket

 • Tìm kiếm khách hàng theo tên khách hàng trong ticket.
 • Thêm mới và add được nhân viên nhóm hỗ trợ trong ticket.
 • Thêm mới ticket có thông báo các trường bắt buộc nhập như tiêu đề, nội dung.

2. Tính năng mới

 • Hiển thị cột serial trong bảng hàng hóa của đơn hàng, có thiết lập hiển thị trong thiết lập quy trình
 • KH chung khi phát sinh giao dịch sẽ không còn là khách hàng chung (biến mất trong danh sách KH chung)
 • Thêm cột mã khách hang, số tài khoản trong báo cáo chi tiết công việc
 • Tách nhóm quyền giao dịch và thêm một số quyền: sửa tên giao dịch, sửa loại gd, sửa trạng thái gd, lịch sử google
 • Sửa lại giao diện trạng thái đơn hàng trong chi tiết đơn hàng

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng CRMVIET trong suốt thời gian vừa qua. Khách hàng mới muốn tìm hiểu phần mềm của CRMVIET có thể click bên dưới để dùng thử và trải nghiệm miễn phí ngay hôm nay.

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet