Contact Us

CRMVIET CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI – THÁNG 5/2017

Categories

CRMVIET cập nhật tính năng mới ngày 5/2017 .  Với 1 số thay đổi so với các phiên bản cũ để cải thiện chất lượng phần mềm phục vụ quý khách hàng.

Những bản cập nhật nổi bật khác:

1. Tính năng mới

 • Thêm module automations
 • Thêm module phân cấp khách hàng
 • Thêm tính năng trường trộn trong automations

2. Thay đổi và cải tiến

 • Sửa lọc khách hàng nâng cao theo tổng giá trị hợp đồng
 • Gửi notify tự động
 • Gửi tự động cho thêm mới đơn hàng
 • Sửa giao diện màn hình khách hang
 • Đưa check trùng vào search khách hang
 • Gửi tự động cho ticket
 • Cho phép gửi tự động cho tất cả các lien hệ hoặc lien hệ chính
 • Đồng bộ CDR cho tổng đài dung UCM
 • Bộ cài notification 3.7
 • Sửa cơ chế gửi tự động hết hạn hợp đồng, sinh nhật khách hang
 • Sửa label
 • Hiển thị quyền tổng đài
 • Gửi tự động cho loại/ nhóm khách hang
 • Hợp đồng thanh toán hết dừng tự động nhắc hết hạn
 • Thêm gửi sinh nhật liên hệ
 • Sửa giao diện trang danh sách khách hang
 • Thêm popup xem lịch sử automations
 • Thêm tự động cho chia sẻ khách hang, chuyển chủ sở hữu
 • Trường trộn cho notifications tự động
 • Thêm cột nhà cung cấp trong báo cáo lợi nhuận

4. Xử lý lỗi 

 • In hợp đồng không ra số điện thoại khách hàng, liên hệ
 • Lỗi phân cấp khách hang
 • Nhập khẩu giao dịch ( Thêm cột người giao việc )
 • Fix automations
 • Fix bug:
 • Xuất khách hàng nâng cao
 • Không hiển thị đơn hang trong chi tiết khách hang
 • Render tiền thanh toán hợp đồng
 • Fix hiển thị trang nhập khẩu

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng CRMVIET trong suốt thời gian vừa qua. Khách hàng mới muốn tìm hiểu phần mềm của CRMVIET có thể click bên dưới để dùng thử và trải nghiệm miễn phí ngay hôm nay.

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet